Fugleinfluenza H5N1 fundet i Danmark

Højpatogen fugleinfluenza af undertypen H5N1 er igen fundet i vilde fugle og fjerkræ i Danmark siden oktober 2021. Der er dog ikke tale om den samme H5N1 fugleinfluenzavirus, som primært i Asien og Mellemøsten har givet anledning til tilfælde hos mennesker med dødelig udgang.

Død gråand

Siden oktober 2021 har SSI påvist højpatogen fugleinfluenzavirus i Danmark i vilde fugle. Højpatogen fugleinfluenza giver høj dødelighed i hønsefugle og typisk også andre fuglearter. Virus er fundet i dødfundne vilde fugle flere steder i landet, ænder nedlagt ved jagt og indsamlede fugleklatter fra ænder i Vadehavsområdet. Det er især forskellige arter af svømmeænder, gæs og rovfugle der er fundet positive for fugleinfluenzavirus. Indtil videre er den højpatogene fugleinfluenza, som er af subtypen H5N1, påvist i 20 vilde fugle siden oktober 2021.

Smitten også fundet i besætninger og hobbyhold af fugle

Ydermere er smitten blevet påvist 1. november i en kalkunbesætning med ca. 28.000 dyr og 3. november i et mindre hobbyhold med høns, ænder og gæs. Begge besætninger er beliggende i Sydvestsjælland. Mistanke om fugleinfluenza opstod pga. øget dødelighed, og besætningerne blev efterfølgende aflivet. I begge tilfælde var der tale om den samme H5N1 fugleinfluenza, som i samme periode er påvist i vilde fugle. Direkte eller indirekte smitte fra vilde fugle vurderes som en sandsynlig kilde til udbruddene.

Udbruddet af højpatogen fugleinfluenza rapporteres også i stigende grad fra en række andre europæiske lande, især fra Nordeuropa, netop nu, og den dominerende fugleinfluenza subtype er H5N1, ligesom i Danmark.

Undgå at røre døde fugle

Fugleinfluenzavirus kan i sjældne tilfælde smitte mennesker. Selvom der i det pågående udbrud ikke er tale om det kendt humanpatogene H5N1 virus, der de seneste 20 år har forårsaget en række tilfælde af smitte fra fugle til mennesker med dødelig udgang især i Asien og Mellemøsten, skal man undgå at røre ved døde eller syge vilde fugle.

Lav risiko for smitte til mennesker

Der er ikke rapporteret om smitte til mennesker med de H5N1 fugleinfluenzavirus vi aktuelt har fundet, men i få tilfælde er der rapporteret om at beslægtede virus har smittet mennesker i Sydøstasien.

De internationale sundhedsmyndigheder overvåger situationen og vurderer at risikoen for smitte med fugleinfluenzavirus til den almene befolkning er lav.

Meld døde fugle til Fødevarestyrelsen

Hvis du finder døde vilde fugle, især rovfugle eller massedødsfald af ænder, gæs og kragefugle, opfordres du til at indmelde fundet til Fødevarestyrelsen. Lad fuglene ligge. Fødevarestyrelsen sørger for opsamling af de fugle, der er relevante at undersøge for fugleinfluenza, og for at de bliver indleveret til undersøgelse på Københavns Universitet og Statens Serum Institut.

Læs mere om fund af døde eller syge vilde fugle i naturen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Sidste år var den værste fugleinfluenzaepidemi i Danmark nogensinde

I vinteren/foråret 2020-2021 oplevede Danmark det mest omfattende udbrud af højpatogen fugleinfluenzavirus nogensinde. Fugleinfluenzaen blev påvist i 16 danske fjerkræbesætninger eller fugle i fangenskab, og i mere end 300 vilde fugle over hele landet. Sæsonen var domineret af virus med subtypen H5N8, mens der var sporadiske fund af virus med andre subtyper (H5N5, H5N3 og H5N1). Det sidste fund var 5. juli 2021 i en besætning med 40.000 slagtekyllinger ved Sønderborg.

Ny introduktion af virus

Genetisk karakterisering af virus fra vilde fugle og fjerkræ viser, at vi nu både har det samme H5N1 virus som vi påviste i foråret, og H5N1 virus, der er nært beslægtede med nogle virus, der er fundet i Rusland dette efterår. På baggrund af de data der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, vurderes dette at være en eller flere nye introduktioner af virus til Europa.

Følg situationen med fund af fugleinfluenzavirus i dødfundne vilde fugle her og i fjerkræ her.   

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI