Dansk forsker i spidsen for banebrydende graviditetsprojekt

Internationalt samarbejde fører til udvikling af blodtest, der kan bestemme hvor langt henne kvinden er i sin graviditet og om hun er i risiko for at føde for tidligt.

Graviditet 02

En ny blodtest kan med 75-80 procents sikkerhed sige om en graviditet ender i for tidlig fødsel (før 37 graviditetsuger). Teknologien kan også bruges til at bestemme hvor langt henne den gravide er og hvornår hun føder, lige så præcist som, og billigere end, en ultralydsscanning.

Det er et af resultaterne i et stort, internationalt graviditetsprojekt, der ledes af professor Mads Melbye fra Statens Serum Institut og professor Stephen Quake fra Stanford University.

De banebrydende resultater er netop blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science. I studiet har man fulgt 31 kvinder, der fik taget en blodprøve hver uge under deres graviditet samt efter, at de havde født. Endvidere indgår blodprøver fra 38 amerikanske kvinder. Ved hjælp af ny, avanceret teknologi har forskerne målt og analyseret små molekyler i moderens blod. Der er tale om celle frit RNA, der er meget små stykker af budbringermolekylet, der er afgørende for at vores genetiske information bliver læst og omsat til proteinproduktion. De målte RNA stykker stammer dels fra moderen og fra moderkagen men RNA molekylerne stammer også fra barnet. RNA molekylerne er her vandret via moderkagen over i moderens blod.

Bedre end ultralydsscanning

”Vi kan altså studere signaler fra fosteret ved at se på moderens blod. Det vil sige at teknologien på sigt også har potentiale til at kunne bruges til at følge fosterets udvikling, organ for organ. I det netop offentliggjorte studie har vi foreløbigt vist, at teknologien kan bruges til op til to måneder før terminen at forudsige om kvinden er i risiko for at føde før tid. Den nye metode gør det også muligt at bestemme hvor i graviditeten, kvinden er. Teknikken er lige så præcis som den nuværende praktiserede ultralydsscanning i starten af graviditeten og bedre end ultralydsscanning længere henne i graviditeten”, forklarer professor Mads Melbye, der har forsket i graviditet i mange år.

'For 20 år siden var han en af initiativtagerne bag det store forskningsprojekt ”Bedre sundhed for mor og barn”. Her undersøgte man 100.00 gravide og deres børn både under og efter fødslen. Kvinderne fik taget en blodprøve tidligt og sent i graviditeten samt på fødselstidspunktet.

”Det studie har lært os utroligt meget om den gravides levevis og kostvaners betydning for barnets senere sundhed. Men det har ikke været detaljeret nok til at forstå biologien bag en graviditet. Hvis vi virkelig skulle forstå graviditeten og dens betydning for fosteret, så var der brug for et langt mere detaljeret studie, og for helt nye biologiske analysemetoder. Jeg blev for 3 år siden tilknyttet Stanford Universitetet og allerede tidligt stiftede jeg der bekendtskab med nogle forskergrupper, der havde udviklet nye metoder som ville være egnede til formålet. Det skabte grundlaget for et nært samarbejde med bl.a. professor Stephen Quake fra School of Bioengenering på Stanford Universitetet. Projektet vi kalder ”Biologiske signaler i graviditeten” fik en startbevilling fra Bill Gates Discovery Program og så var vi i gang”, siger Mads Melbye.

Ny viden om graviditeten

Det første studie som nu er publiceret viser det store potentiale, men før den nye metode kan finde udbredt anvendelse, skal vi afprøve den i et større studie.

Opdagelsen vil på sigt kunne være med til at reducere sundhedsmæssige problemer forbundet med for tidlig fødsel, der i dag rammer 15 millioner børn årligt verden over. For tidlig fødsel udgør 9 procent af alle fødsler og er på verdensplan den hyppigste årsag til dødsfald blandt børn under 5 år. Indtil nu har lægerne manglet en metode til at forudsige hvilke graviditeter, der er i risiko for at ende i for tidlig fødsel. Med den nye viden vil lægerne få mulighed for tidligere at sætte ind og hjælpe kvinden til at holde på barnet længere.
Fundene vil kunne få betydning ikke blot for gravide kvinder i vores del af verden men også gravide kvinder i udviklingslandene. Her har man sjældent råd til ultralydsscanningsudstyr og det specialiserede personale, der foretager scanningen. En simpel blodprøveanalyse, der vil kunne bestemme hvor langt kvinden er henne og om hun er i risiko for at føde for tidligt vil her være et stort skridt fremad.

”Disse nye måder at vurdere graviditeten på ser meget lovende ud. Med tiden vil de give meget mere information om, hvorledes graviditeten forløber. Man kan sammenligne det med en MR-scanning. Vi får en masse viden uden at skære op og et helt nyt redskab, der på sigt skal føre til flere sunde graviditeter og børn”, konkluderer Mads Melbye.

Udover de to initiativtagere til studiet indgår PhD studerende Marie-Louise Hee Rasmussen og postdoc Line Skotte fra Statens Serum Institut i Danmark samt forskere fra Stanford University School of Medicine, fra University of Pennsylvania School of Medicine og University of Alabama-Birmingham i USA.