Forskere fra SSI påviser stor effekt af covid-19-vaccine hos ældre og personer i særlig risiko

Effekten af vaccination med vaccinen fra Pfizer-BioNTech er blevet undersøgt i de første fem målgrupper, der fik tilbudt vaccination. Der ses en stor effekt i forhold til at reducere SARS-CoV-2 infektion, indlæggelser og død blandt de vaccinerede. Studiet omfatter mere end 860.000 personer og strakte sig fra den 27. december 2020 til den 11. april 2021.

Billede af kanyle og ampul

I et endnu ikke offentliggjort studie (rettet: offentliggjort 2. juni 2021) undersøger seniorforsker Hanne-Dorthe Emborg fra Statens Serum Institut (SSI) og hendes kollegaer, hvor godt Pfizer-BioNTech vaccinen beskytter de fem første af Sundhedsstyrelsens prioriterede målgrupper, som er:

  1. Personer som bor i plejebolig mv.
  2. Personer ≥65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
  3. Personer ≥85 år.
  4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
  5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.

Pfizer-BioNTech-vaccinens effekt i det danske vaccinationsprogram

Fordelt på de fem målgrupper er i alt 864.096 personer inkluderet i analyserne. Forskerne har undersøgt, hvor høj en beskyttelse vaccinen giver mod SARS-CoV-2 infektion samt covid-19 relateret indlæggelse og død.

Studiet viser, at mere end syv dage efter anden vaccinedosis reduceres risikoen for infektion med SARS-CoV-2 med mellem 53% og 86%, alt efter hvilken målgruppe, der vaccineres. Den største effekt af vaccination ses hos personer ≥65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Se tabel 1.

”Hos tre ud af de fem målgrupper ses der en beskyttende effekt mod SARS-CoV-2 infektion 0-7 dage efter anden vaccinedosis. Hos de to sidste målgrupper - personer i plejebolig og personer på 85 år og derover - kommer effekten lidt senere, syv dage efter anden dosis.

”Den lidt lavere effekt hos personer i plejebolig var ikke uventet, da også andre studier har vist lavere effekt i denne gruppe. Det skyldes sandsynligvis personernes høje alder og eventuelle sygdomme”, siger Hanne-Dorthe Emborg.

Vacciners beskyttelse varierer alt efter hvem der vaccineres

Når man undersøger effekten af en vaccine, inden den tages i brug, gøres det i velkontrollerede kliniske forsøg, hvor deltagerne ofte er yngre personer uden nævneværdige sygdomme. Det er derfor vigtigt at undersøge, om vaccinerne har samme effekt, når de bruges ude i samfundet blandt alle typer af borgere. Vaccinationsprogrammet mod covid-19 i Danmark startede med vaccination af personer i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19, enten pga. høj alder eller andre sygdomme, samt social- og sundhedspersonale, der oftere bliver udsat for smitte.

”De første som har fået tilbudt vaccination er mere sårbare end dem, der typisk deltager i kontrollerede kliniske forsøg. Derfor er det vigtigt at estimere den faktiske beskyttelse, som vaccination giver mod covid-19 blandt personer i disse målgrupper ”, siger Hanne-Dorthe Emborg, der er hovedforfatter på det videnskabelige studie.

Vaccinens effekt mod covid-19 relaterede indlæggelser

Analyserne viste, at vaccination reducerer risikoen for covid-19 relaterede indlæggelser allerede 0-7 dage efter anden dosis. Og mere end 7 dage efter 2 dosis var risikoen for indlæggelse reduceret med 75% blandt plejehjemsbeboere, 87% blandt personer på 65 år og derover som modtager praktisk hjælp og pleje, og 81% blandt personer som er i særlig risiko for et alvorlig covid-19-forløb.

Det var ikke muligt at estimere effekten for personer ældre end 85 år og sundhedspersonale, da der ingen indlæggelser relateret til covid-19 har været i disse målgrupper efter anden dosis. Se Tabel 1.Indlæggelse op til 14 dage efter positiv PCR-test for SARS-CoV-2 anses som en covid-19 relateret indlæggelse.

Vaccinens effekt mod covid-19 relaterede dødsfald

Samlet for de fem grupper var risikoen for covid-19 relaterede dødsfald reduceret med 94% en uge efter anden dosis. Hos personer som bor i plejebolig mv. var risikoen reduceret med 89%, og hos ≥65 årige med 97%. I de resterende grupper sås ingen covid-19 relaterede dødsfald efter anden dosis og effekten af fuld vaccination i disse grupper kan derfor ikke beregnes. Se Tabel 1.

Et dødsfald anses som covid-19-relateret, hvis den afdøde har en positiv PCR-test for SARS-CoV-2 op til 30 dage inden dødstidspunktet.

”Når vi undersøger vaccinens effekt overfor covid-19-relaterede indlæggelser og død, er der efter vaccination en høj beskyttelse i de grupper, der er allermest udsat. Det er en helt afgørende pointe, da målet for vores vaccinationsindsats er at redde liv og spare sundhedssektoren for yderligere pres ved at undgå indlæggelser”, siger Hanne-Dorthe Emborg.

Studierne fortsætter på SSI

Forskerne på SSI ser nu frem mod, at vi kommer længere i vaccinationsindsatsen, så de kan undersøge hvordan effekten af vaccinen er i resten af befolkningen.

”Vi har nu et bedre billede af, hvordan vaccinen fra Pfizer-BioNTech faktisk virker i den mest udsatte del af befolkningen. Og vi fortsætter selvfølgelig med at undersøge effekten af covid-19 vaccinerne, både i disse målgrupper og i den øvrige del af befolkningen, når vi kommer så langt i vaccinationsprogrammet”, slutter Hanne-Dorthe Emborg.

Tabel 1. Vaccineeffekt af Pfizer-BioNTechs covid-19 vaccine i de første fem målgrupper der har modtaget vaccination

 

Vaccinens beskyttelse >7 dage efter anden dosis og (95%CI*)

Målgrupper  Bekræftet SARS-CoV-2 Covid-19 relaterede indlæggelser Covid-19 relaterede dødsfald

Personer som bor i plejebolig mv.

53% (29%, 69%)
75% (46%, 89%)
89% (81%, 93%)

≥65-årige som modtager både personlig og praktisk hjælp

86% (78%, 91%)
87% (70%, 95%)
97% (88%, 99%)

≥85-årige

77% (50%, 89%)
-**
-**

Personale i sundheds-, ældre og dele af socialsektoren

80% (77%, 83%)
-**
-**

Udvalgte personer med særlig risiko for alvorlig covid-19

71% (58%, 80%)
81% (49%, 93%)
-**

Alle grupper

82% (79%, 84%)
93% (89%, 96%)
94% (90%, 96%)

* 95% konfidensinterval, ** ingen indlæggelser eller dødsfald i målgruppen i perioden

Læs mere
For en teknisk gennemgang af metoderne og flere resultater er det nye studie tilgængeligt som preprint. Det vil sige før faglig bedømmelse.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI