Smitten stiger og besøg af en ny variant

Der er fortsat tegn på stigende smitte med SARS-CoV-2. Den stigende smitte forventes i den kommende periode at kunne medføre afledte stigninger i antallet af indlæggelser, der dog fortsat er på et relativt lavt niveau. Det er nogle af vurderingerne i ugens tendensrapport fra Statens Serum Institut.

I uge 27 ses en stigning i SARS-CoV-2-koncentrationen i spildevandet på nationalt plan. Opdelt på regioner ses der en stigning i SARS-CoV-2-koncentration i spildevandet i alle fem regioner - den mindste stigning ses i Region Sydjylland. Det fald, der sås fra uge 25 til uge 26 er således ikke fortsat i denne uge.

Indlæggelser steget med 18%

Antallet af nye indlæggelser relateret til covid-19 er steget med 18% til 589 i uge 27. Personer i alderen 70-89 år udgør fortsat den største gruppe blandt de nyindlagte. Der ses en stigning i alle aldersgrupper bortset fra de 50-59-årige og de 70-79-årige, hvor der ses en stabilisering.

Antallet af indlagte på intensiv afdelinger er steget til 14 i uge 27. Andelen af indlæggelser pga. en covid-19-diagnose (i modsætning til med SARS-CoV-2) er steget fra 62% i uge 24 til 65% i uge 25.

Ny variant fundet i Danmark

BA.5 er fortsat den dominerende variant, og udgør i uge 27 85% af de sekventerede prøver. Andelen af tilfælde med BA.4 er stabilt på 7,5% i uge 27 (7,4% i uge 26).

I uge 27 er det første tilfælde af BA.2.75 set, som tidligere er vokset kraftigt i Indien, men nu også er registreret i flere andre lande.

Dog skal der tages forbehold for, at der endnu ikke er sekventeret et særligt stort antal prøver i uge 27.

Læs den nye tendensrapport her.