Kun få, der har fået tredje stik, bliver smittet

Statens Serum Instituts seneste rapport om covid-19-infektioner efter vaccination viser, at 1,6% af dem, der har opnået fuld effekt efter det primære vaccinationsforløb, er blevet smittet med covid-19. Til gengæld er det kun 0,22% af dem, der har fået tredje stik – altså er blevet revaccineret -, der er blevet smittet igen.

Coronavirus 03

Antallet af personer i Danmark, som bliver ramt af covid-19 gennembrudsinfektioner stiger fortsat. Det vil sige, at de bliver smittet med covid-19, efter at de er fuldt vaccineret og har opnået fuld effekt af vaccinerne.

Det viser den nyeste rapport over infektioner efter vaccination, som Statens Serum Institut (SSI) netop har sendt ud.

Den dækker perioden fra den 27. december 2020 (uge 52), hvor den første dansker blev covid-19-vaccineret, frem til og med uge 46.

Læs hele rapporten.

62.733 tilfælde

Ifølge rapporten er der blevet påvist 62.733 covid-19-infektioner, hos personer, der er fuldt vaccineret i det primære vaccinationsforløb. Det svarer til, at 1,6% af alle covid-19-vaccinerede i det primære vaccinationsforløb i Danmark nu har fået påvist covid-19-infektion. Ved den forrige statusrapport, der gik til den 07. november, var dette tal 0,93%.

”Overordnet kan man sige, at vi ser et stigende antal covid-19-infektioner, efter at folk er blevet fuldt vaccineret i det primære vaccinationsforløb og skulle have fuld effekt af vaccinen”, siger afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI. Han fortsætter:

”Samtidig har vi siden uge 41 set et stigende antal covid-19-relaterede indlæggelser blandt folk, der er blevet vaccinerede og har fuld effekt af vaccinerne."

Blandt de 62.733 infektioner efter primært vaccinationsforløb har der frem til og med uge 46 været 1.759 covid-19-relaterede indlæggelser og 211 dødsfald. Ved den forrige rapport for to uger siden var der 1.231 indlæggelser og 158 dødsfald.

Kun få revaccinerede er smittet

Til gengæld er der fortsat kun ganske få covid-19-infektioner blandt dem, der er blevet revaccineret mod covid-19.

Ved udgangen af uge 46 var der næsten 400.000, som havde taget imod tilbuddet om revaccination. Blandt dem har man kun påvist 864 tilfælde af covid-19 svarende til 0,22% af de revaccinerede.

”Andelen af de revaccinerede, der har fået en covid-19-infektion, er fortsat særdeles lav. Det på trods af, at smittetrykket har været højt den seneste halvanden måned, og at gruppen af revaccinerede i høj grad består af sårbare og ældre borgere” siger Palle Valentiner-Branth. Han fortsætter:

”Sammenholdt med at de revaccinerede igen får en høj vaccineeffektivitet imod infektion og en meget høj effektivitet imod alvorlig sygdom tyder det på, at revaccination giver en god beskyttelse.”

Vaccinernes effekt mod covid-19-infektion falder over tid

Vaccinernes effekt mod, at man bliver smittet med covid-19 efter fuld effekt af det primære vaccinationsforløb, falder over tid for både Pfizer- og Moderna-vaccinen. Faldet ses mest tydeligt i de ældste aldersgrupper, som også er de grupper, der er vaccineret først. Der er fortsat høj beskyttelse mod covid-19-relaterede indlæggelser blandt personer med fuld effekt af det primære vaccinationsforløb i aldersgrupperne op til 80 år.

Læs mere

Læs hele rapporten

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI