52 danske tilfælde af "papegøjesyge" i 2020 og 2021

På to år blev der i Danmark registreret 52 personer med ornitose, også kaldet papegøjesyge. Det viser de nye årstal fra Statens Serum Institut.

I perioden 2020 til 2021 blev 49 personer anmeldt som smittet i Danmark, og to personer som smittet i udlandet. For én patient var smittelandet ukendt. Blandt de anmeldte var 39 mænd og 13 kvinder.

Ornitose, også kaldet papegøjesyge, er en bakteriel luftvejsinfektion, der skyldes bakterien Chlamydia psittaci. Den kan overføres fra fugle til mennesker i situationer, hvor man er i tæt kontakt med smittede fugle eller deres fjer eller sekreter. Sygdommen kan behandles med antibiotika.

I 2020 var der 27 tilfælde og i 2021 25 tilfælde, heraf var 31 registeret med kontakt til enten tamfugle eller vilde fugle. Det viser den nye årsopgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

I perioden blev et større landsdækkende udbrud blandt tamfugle identificeret og opsporet i forbindelse med indekspersonens hospitalsindlæggelse.

Læs mere om overvågningen og udbrudsopklaringen

Figur 1. Antal anmeldte kliniske ornitose tilfælde 2012-2021

Figur 1. Antal anmeldte kliniske ornitose tilfælde 2012-2021

Smittekilden fundet i private fuglehold

Fra 2020 til 2021 blev i alt 25 klinisk anmeldte personer påvist smittet i forbindelse med private fuglehold, såsom duer, høns, gæs eller tam-småfugle. Andre syv var anmeldt som muligt smittet via anden fuglekontakt, såsom vilde fugle. For de resterende (n=20) var smittemåden ukendt eller ikke oplyst. Dog var to personer muligvis smittet ved relevant eksposition i forbindelse med deres arbejde.

Ved mistanke om ornitose i et fuglehold kontakter dyrlægen det veterinære beredskab under Fødevarestyrelsen, som sætter fugleholdet under offentligt tilsyn. Såfremt et menneske konstateres smittet, rejser Fødevarestyrelsen en tilsvarende mistanke om ornitose i det mistænkte fuglehold.

SSI udgør sammen med Københavns Universitet det danske veterinære beredskab (Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET)) og prøver fra fugle, der mistænkes for at være smittebærere, skal indsendes til analyse på SSI.

Læs mere om symptomer, behandling og forebyggelse af ornitose

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI