Influenzaen tager endnu et hop op, men væksten er taget lidt af

Antallet af covid-19-smittede fortsætter med at falde, mens flere og flere testes positive for influenza. Dog er der tegn på, at influenzakurven er ved at bøje af. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Influenza

Kurven over covid-19 smittede er stadig i et stejlt fald. Fra 51.003 nye påviste smittede i uge 11 til 35.377 påviste smittede i uge 12. Et fald på lidt over 30% på blot en uge.

Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Læs hele tendensrapporten her - Ugentlige tendenser: Covid-19 og andre luftvejsinfektioner - uge 13 2022 (pdf) 

Samtidig er incidensen faldet fra 870 smittede pr. 100.000 indbyggere i uge 11 til 603 smittede pr. 100.000 indbyggere. Under en tredjedel af, hvad incidensen lå på for blot tre uger siden.

Endelig er positivprocenten faldet yderligere fra 29% i uge 11 til 24% i uge 12. Dermed er under hver fjerde PCR-test nu positiv.

Der er set en affladning i koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet. Her er der dog regionale forskelle, idet koncentration falder i Region Midtjylland og Region Nordjylland, men er stabil eller stiger er smule i de øvrige tre regioner.

Færre nyindlagte

Antallet af nye covid-19-indlagte faldt yderligere i uge 12 fra 1.468 til 1.172 – et fald på lidt over 20%.

Faldet er sket i alle aldersgrupper. Og der er sket et skifte, så det nu er de 70-79-årige, der udgør den største gruppe blandt de nyindlagte. Mens de 80-89-årige, som var den største gruppe i uge 11, nu er den næststørste gruppe.

Samtidig ses der også et fald i antallet af covid-19-relaterede dødsfald fra 229 døde i uge 11 til 190 døde i uge 12. Det svarer til et fald på godt 17%

Også blandt plejehjemsbeboere er både antallet af bekræftede covid-19-smittede og covid-19-relaterede dødsfald faldet. Fra 976 smittede og 93 døde i uge 11 til 668 smittede og 65 døde i uge 12.

Influenzakurven bøjer

Tendensen med, at færre og færre får covid-19, mens flere og flere smittes med influenza fortsatte i uge 12.

Kurven over influenzatilfælde blev ved med at vokse fra 2.647 tilfælde i uge 11 til 3.224 tilfælde i uge 12.

Incidensen af influenza er dermed vokset yderligere fra 45 til 55 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Det er en vækst på knap 22% mellem uge 11 og 12, hvilket dog er markant mindre end væksten mellem uge 10 og uge 11, der var på 111%.

Endelig er antallet af nyindlagte på grund af influenza vokset med 19% til 549. Også her er der tale om mindre vækst end mellem uge 10 og 11, hvor antallet af nyindlagte steg med næsten 95%

”Selvom vi tester betydelig mere for influenza i denne sæson end i de tidligere sæsoner, må vi forvente, at der er et stort mørketal for influenza, da langt fra alle, der får symptomer, bliver testet, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI. Hun fortsætter:”

”Selv om antallet af påviste influenzatilfælde ligger på et langt højere niveau end i de foregående sæsoner, er der tegn på at influenzakurven er begyndt at bøje af, selv om den fortsat stiger”.

SSI forventer, at antallet af nye influenzasmittede godt kan fortsætte med at stige yderligere i hvert fald et par uger endnu. Men mønstret for influenza har været atypisk i denne sæson. Derfor skal tallene tolkes med forbehold.

Læs mere

Læs hele tendensrapporten her - Ugentlige tendenser: Covid-19 og andre luftvejsinfektioner - uge 13 2022 (pdf)

Læs mere om influenza (sygdomsbeskrivelse), Influenza-nyt (nyhedsbrev), influenza dashboard og Influenza - ugens opgørelse

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI