HPV vaccine gav ikke anledning til alvorlige bivirkninger blandt voksne kvinder

Vaccination mod human papillomavirus var ikke forbundet med en øget risiko for 44 autoimmune og neurologiske sygdomme blandt kvinder i alderen 18 til 45 år. Dette er hovedbudskabet fra et nyt stort dansk-svensk studie fra Statens Serum Institut og Karolinska instituttet, der omfatter 3.1 millioner kvinder.

HPV vaccinationsprogrammer er rettet imod piger i alderen 9-12 år, og størstedelen af vores viden om vaccinens sikkerhed stammer derfor også fra denne aldersgruppe. I det danske børnevaccinationsprogram tilbydes vaccinen til piger i alderen 12-17 år. HPV vaccination er dog også blevet tilbudt unge kvinder gratis, og det har været muligt for alle at lade sig vaccinere for egen regning, siden HPV vaccinens introduktion i 2006-2007 i Danmark og Sverige. 

Forskerne fra SSI har allerede i flere studier kortlagt HPV vaccinens sikkerhed. Det nye studie sætter fokus på en gruppe af kvinder, hvor en del vælger HPV vaccination, men hvor der findes meget lidt konkret forskning i vaccinens sikkerhed.

”Det er ikke urimeligt at forestille sig, at der iblandt 18 til 45 årige kvinder kan forekomme andre mulige bivirkninger end blandt unge piger”, siger seniorforsker Anders Hviid der er en af forfatterne bag undersøgelsen.

De danske og svenske forskere tog udgangspunkt i 3.126.790 kvinder i alderen 18 til 45 år i perioden oktober 2006 til juli 2013. Forskerne kunne ved hjælp af de unikke nordiske befolkningsregistre sammenkæde oplysninger om HPV vaccination og 45 autoimmune- og neurologiske sygdomme for kvinderne i studiet. I løbet af studieperioden blev i alt 8% af kvinderne HPV vaccineret. Studiet er netop publiceret i Journal of Internal Medicine.

Efter grundige analyser af de HPV vaccinerede og uvaccinerede kvinder var det betryggende resultat for 44 autoimmune- og neurologiske sygdomme, at der ingen overhyppighed var at finde iblandt de HPV vaccinerede kvinder.

For en sygdom sås der dog en overhyppighed. Forskerne observerede, at cøliaki (gluten intolerance) oftere forekom iblandt de HPV vaccinerede kvinder. Denne øgede forekomst var primært et dansk fænomen. 

”Det tyder på, at cøliaki er underregistreret i de danske registre. En mulig forklaring på den øgede forekomst vi ser, ligger i selve den kontakt med lægen, de vaccinerede kvinder har haft, som de uvaccinerede ikke har haft.  Hvis nogle kvinder ud over at blive vaccineret, klager over cøliakisymptomer, så fører det eventuelt til en højere grad af diagnosticering blandt disse kvinder” mener Anders Hviid.

Forskerne kan dog ikke afvise, at der er en reel sammenhæng, men maner til besindighed, indtil andre studier kan dokumentere et lignende mønster.

Læs den videnskabelige artikel i Journal of Internal Medicine:
Human Papillomavirus Vaccination of Adult Women and Risk of Autoimmune and Neurological Diseases