Større andel af covid-19-infektioner blandt vaccinerede

Ny rapport om covid-19 infektioner efter vaccination viser, at andelen af smittede blandt vaccinerede er steget efter deltavarianten er blevet dominerende. Selvom der ses flere gennembrudsinfektioner, er der stadigt kun få indlæggelser blandt fuldt vaccinerede.

To personer holder hver et rundt skjold. Den ene er vaccineret én gang og har derfor et skrøbeligt skjold. Den anden er vaccineret to gange og har derfor et stærkere skjold.

Siden det danske vaccinationsprogram mod covid-19 begyndte den 27. december 2020 har Statens Serum Institut (SSI) holdt øje med infektioner efter vaccination. Seneste rapport inkluderer data fra den 27. december 2020 frem til den 3. august 2021.

Her kan du læse den nye rapport om infektioner efter vaccination.

Den nye rapport viser at en større andel vaccinerede er at finde blandt nye smittede med covid-19 siden sidste opgørelse. Tallene peger på at deltavarianten, der i juli blev dominerende i Danmark, ligger bag stigningerne.

Særligt er andelen af smittede, som var førstegangsvaccinerede steget til nu at udgøre en tiendel af alle smittede. Også gennembrudsinfektioner, det vil sige smitte blandt fuldt vaccinerede er stigende, men fortsat på et lavt niveau.

Fuld vaccination giver fortsat god beskyttelse mod indlæggelser og dødsfald. Forekomsten af begge i forbindelse med gennembrudsinfektioner er stabil og på lavt niveau. Man kan dog stadigt blive smittet når man er fuldt vaccineret og bære smitten videre med få eller ingen symptomer.

Det er derfor vigtigt at fuldt vaccinerede fortsat deltager i smitteopsporing ved at lade sig teste, hvis de får symptomer, eller hvis de er nære kontakter til smittede.

Større andel smittede efter 1. vaccination

Tallene i den nyligt opgjorte rapport viser, at der er fundet 17.532 infektioner blandt personer der er vaccineret første gang, men inden at personen har fået andet stik.

Det svarer til 10,8% af det totale antal covid-19 infektioner. Ved sidste opgørelse baseret på tal indtil udgangen af juni var denne andel på 5,4%.

”Der er set en stigning i andel infektioner efter 1. vaccination i vores nye opgørelse, dette skyldes både at flere er førstegangsvaccineret og at 1. stik giver en ringere beskyttelse imod delta varianten, der har været dominerende i juli måned” siger Tyra Grove Krause.

Fuldt vaccinerede er godt beskyttet

SSI’s tal viser også, at der er fundet 4.592 covid-19 tilfælde, efter at en person er vaccineret anden gang. Det svarer til 2,8% af det totale antal covid-19 infektioner.

3.702 ud af de 4.592 tilfælde er fundet, efter at den fulde effekt af vaccinen er sat ind. De kaldes derfor for gennembrudsinfektioner. Andelen af personer der er fuldt vaccineret, der har fået en gennembrudsinfektion er på 0,13%.

”Sandsynligheden for at få en gennembrudsinfektion er meget lille, mindre end 2 ud af 1000 fuldt vaccinerede er påvist smittet med covid-19 efter at være fuldt beskyttet af et vaccinationsprogram” siger Tyra Grove Krause, konstitueret faglig direktør på Statens Serum Institut.

Lavt og stabilt antal indlæggelser og dødsfald efter 2. vaccination

Blandt de 3.702 covid-19 personer med gennembrudsinfektioner har 197 været indlagt inden for 14 dage efter en positiv PCR-test, og der har været 47 dødsfald inden for 30 dage efter en positiv PCR-test.

Ifølge SSI’s tal har antallet af indlæggelser og dødsfald ligget ret stabilt gennem hele den periode, når man kigger på de personer der har haft gennembrudsinfektion.

Vi kender ikke detaljerne for hvorfor de enkelte personer er blevet indlagt eller er døde. Derfor kan indlæggelserne og dødsfaldene ikke med sikkerhed tilskrives covid-19, men da de er sket omkring tidspunktet for en positiv PCR-test klassificeres de som covid-19-relateret.

”Vi ser heldigvis meget få indlæggelser og dødsfald blandt fuldt vaccinerede også efter deltavarianten er blevet dominerende, det viser at vaccinerne beskytter imod alvorlige forløb” siger Tyra Grove Krause.

Gennembrudsinfektioner for deltavarianten

Det er forventeligt, at der forekommer gennembrudsinfektioner, da ingen vacciner dækker 100%. SSI holder også nøje øje med om nogle af de mange covid-19 varianter øger risikoen for, at man bliver smittet, efter at man er blevet vaccineret.

Antallet af tilfælde med deltavarianten har været stigende over de seneste uger, hvilket har medført, at deltavarianten nu udgør den største andel af gennembrudsinfektioner.

”Omkring 9% af delta variant tilfælde er set blandt personer der er fuldt vaccinerede, dette er en højere andel end for de andre varianter, men delta varianten har også spredt sig på et tidspunkt, hvor en større andel af befolkningen har være fuldt vaccineret, og det er en del af forklaringen” fortsætter Tyra Grove Krause.

Resultater fra et videnskabeligt studie fra England viser en høj vaccineeffektivitet mod symptomatisk covid-19 for både alfa- og deltavarianten på hhv. 93,7% og 88,0% efter vaccination med to doser Comirnaty® (Pfizer-BioNTech).

Vaccinerede, der bliver smittet, kan smitte andre

Data fra udlandet og foreløbige data fra Danmark tyder på, at fuldt vaccinerede med gennembrudsinfektioner stadigt kan smitte andre.

”Fuldt vaccinerede, der alligevel bliver smittet, kan selvom de ikke er særligt syge stadigt smitte andre. Derfor er det vigtigt at fuldt vaccinerede med symptomer eller vaccinerede, der har haft tæt kontakt med en smittet, stadigt bliver testet.” understreger Tyra Grove Krause

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI