Beskrivelse af covid-19-variant N439K

Indtil videre, er der ikke noget i denne variant, der tyder på, at den har ramt en bestemt gruppe i befolkningen. Eller at den er mere alvorlig end det generelle billede, man ser for covid-19 i Danmark. Det viser en ny, deskriptiv analyse fra Statens Serum Institut.

Billede af coronavirus 02

Gennem efteråret har der været øget fokus på en variant af SARS-CoV-2 med mutationen N439K i Spike proteinet. Denne variant har intet at gøre med de mink-varianter af covid-19, man tidligere har fundet, eller den britiske covid-19 variant, der omtales i disse dage.

Et nyt studie viser, at N439K, der er fundet i flere lande i Europa, viser tegn på nedsat følsomhed over for neutraliserende antistoffer. Derfor har Statens Serum Institut (SSI) set nærmere på den i en ny rapport - SARS-CoV-2, Spike protein variant N439K (pdf)

”Der er bekymring for, hvor effektiv en vaccine vil være over for N439K. Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Derfor er det relevant at holde øje med, hvor udbredt smitten med denne variant er i Danmark og om den har bredt sig til særligt sårbare grupper”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Fundet i 1.624 prøver

N439K-mutationen er indtil videre fundet i 1.624 prøver fra den 8. august til den 6. december 2020. Tallene viser også, at andelen af N439K-varianten siden uge 46 har ligget stabilt omkring 10% af alle sekventerede prøver.

Observeret i hele landet

Ser man på den geografiske fordeling er N439K-varianten observeret i hele landet, men den er primært fundet i og omkring København samt i Sydjylland.

”Køns- og aldersmæssigt fordeler N439K-varianten sig på samme måde som SARS-CoV-2 samlet set gør i Danmark. Indlæggelsesraten er lavere end for SARS-CoV-2 samlet set”, siger Tyra Grove Krause.

Ingen dødsfald

Endelig viser SSI’s rapport, at der ikke er registreret nogen dødsfald i Danmark blandt personer med SARS-CoV-2 med N439K-varianten i Spike proteinet.

”Der er derfor ikke noget i udbredelsen af denne variant i Danmark, der tyder på, at den har ramt en bestemt gruppe af befolkningen. Det tyder heller ikke på, at N439K-varianten giver et mere alvorligt sygdomsforløb end det generelle billede, vi ser for covid-19 i Danmark. Men vi vil også fremadrettet holde øje med N439K-varianten”, siger Tyra Grove Krause.

Fakta om N439K-varianten

  • N439K varianten har mutationen N439K i Spike proteinet.
  • Den blev første gang set i Rumænien i maj 2020.
  • Der er øget fokus på N439K-varianten, fordi et nyt studie peger på, at den kan være mindre følsom over for neutraliserende antistoffer.
  • N439K er fundet i store dele af Europa.
  • Den er dog mest udbredt i Irland, Tjekkiet, Schweiz og England.
  • Derudover er der fundet tilfælde af N439k i Australien og New Zealand.
Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil