HPV-vaccination af drenge kan nu følges på SSI.dk

Overvågning af vaccinationsdækningen for HPV hos både piger og drenge viser, at de danske unge stadig ligger på et højt niveau trods corona-epidemi og nedlukninger. Nu kan tilslutningen hos drenge også følges på SSI’s hjemmeside.

HPV og drenge 02

Efter at de er kommet med i det gratis vaccinationsprogram, kan tilslutningen til HPV-vaccination blandt drenge nu også følges på Statens Serum Instituts hjemmeside, sammen med de øvrige børnevaccinationer.

Siden september 2019 har drenge født på eller efter den 1. juli 2007 fået tilbudt gratis HPV-vaccination, når de fylder 12 år.

Læs mere om dette og generelt om HPV-vaccinationsprogrammet i EPI-NYT uge 5 2020.

Vi har tidligere set stor opbakning blandt de første årgange, som blev inkluderet i vaccinationsprogrammet, og 82% af drengene, der er født i 2008, har nu fået det første stik (HPV1), mens 38% har fået det andet og dermed er færdigvaccinerede.

Andelen af drenge, der har fået HPV-vaccination, kan nu findes på statistik.ssi.dk. Her vises vaccinationsdækningen på årgang, landsdel og kommuneniveau og kan ses som enten søjlediagram, tabel eller Danmarkskort.

Drengene på niveau med pigerne

Drengene ligger godt til og har næsten lige så høj vaccinationsdækning som pigerne i samme årgang.

Hos piger, der er født i 2008, har 85% fået den første vaccination, mens 42% er færdigvaccinerede. Der skal gå minimum fem måneder mellem de to HPV-vaccinationer, og det tager derfor noget tid, før andelen af færdigvaccinerede indhenter andelen af igangsatte vaccinationsforløb.

”Det er meget opmuntrende, at vi på trods af covid-19 og nedlukning af samfundet stadig ser en høj tilslutning til HPV-vaccinationsprogrammet, hvor hele 82% af drengene og 85% af pigerne, der fyldte 12 år i 2020, er i gang med deres vaccinationsforløb”, siger konstitueret afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI.

Høj national tilslutning med mindre regionale forskelle

I de forskellige landsdele følger drengene også godt med pigerne. Den højeste tilslutning ses på Fyn og i Vestjylland hvor 84% af drengene har igangsat et vaccinationsforløb. Hos pigerne ligger Fyn samt Øst-, Vest- og Sydjylland højest med en dækning på 86%.

Andelen af vaccinationsforløb, der er sat i gang, er lavest for begge køn i København By hvor 77% af drengene og 79% af pigerne har fået det første stik. I København By ses også en lidt lavere hos pigerne for tidligere årgange. I den anden ende af spektret er nordjyderne blevet overhalet af Fyn og resten af Jylland som de bedste i klassen siden vores sidste opgørelse (se EPI-NYT uge 49/50).

”Der er stadig lidt vej op til vores mål om en 95% dækning. Men at dækningen nu er så høj blandt begge køn, øger den samlede immunitet og giver dermed indirekte beskyttelse til den andel, der ikke er vaccineret” siger Palle Valentiner-Branth.

Flere vaccineres trods covid-19

Generelt stiger antallet af vaccinationsforløb, der er sat i gang. Dette sås især henover efteråret i både 2019 og 2020. På trods af, at samfundet har været lukket ned for at bekæmpe covid-19, blev der givet 40.909 HPV1-vacciner til piger i 2020 – næsten 4.000 flere end i 2019.

Læs mere

Læs mere om HPV-vaccinationsprogrammet her: https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination/vaccination-mod-livmoderhalskraeft

Læs mere om catch-up programmerne til drenge der slutter i år her: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2020/uge-5---2020 

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil