Det markante fald i smitte med SARS-CoV-2 blandt minkavlere fortsætter

Smitte af personer med tilknytning til minkproduktion er så godt som stoppet efter den omfattende aflivning af mink. Det viser det nyeste notat om situationen fra Statens Serum Institut.

Som ventet er der de seneste uger sket et markant fald i antallet af personer med relation til minkproduktion, der er blevet smittet med SARS-CoV-2. Fra 138 ny smittede i uge 47 til 28 i uge 48 og blot 4 i uge 49. Det viser det nyeste notat om situationen fra Statens Serum Institut (SSI).

Notat om den seneste udvikling af SARS-CoV-2 på minkfarme og blandt mennesker, den 11. december 2020 (pdf)

Tendensen for andelen af minkvariant blandt de sekventerede prøver i uge 48 var ikke helt så tydelig. I Region Nordjylland og Region Midtjylland sås en faldende tendens, mens andelen af minkvarianter blandt sekventerede prøver i Syddanmark har ligget stabilt på 9-13% i uge 47 og uge 48.

”I de øvrige regioner ser vi stadig kun sporadiske tilfælde af personer smittet med minkvarianten.”

”Samlet viser resultaterne, at smitte til mennesker tilknyttet minkfarme er så godt som stoppet efter den omfattende aflivning af mink”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Udvikling i smitte hos personer med tilknytning til minkproduktion 

Ifølge rapporten er antallet af nye tilfælde af SARS-CoV-2 blandt personer med tilknytning til minkproduktion er faldet til det laveste antal nye smittede siden uge 34, helt modsat resten af samfundet.

Under udbruddet er rigtig mange med tilknytning til minkproduktion blevet smittet undervejs. I alt er 324 ud af 1.092 personer med tilknytning til minkproduktion og medlemmer af deres husstand testet positive for SARS-CoV-2 i Region Nordjylland. Det svarer til 30%.

De tilsvarende tal 19% for Region Midtjylland (228 ud af 1.210 personer) og 11% i Region Syddanmark (87 ud af 806 personer).

Til sammenligning er der kun cirka 1,6% af hele Danmarks befolkning, der ved PCR-test er testet positive for SARS-CoV-2 (9. december 2020).

Smitte på pelserier

Ifølge notatet omfatter covid-19 udbruddene på en række pelserier mindst 402 personer ifølge oplysninger fra Styrelsen For Patientsikkerhed.

Udbruddene undersøges lige nu af SSI’s udbrudsteam. Man regner med, at der vil komme flere sekvensresultater med relation til udbruddene på pelserier i de kommende uger.

SARS-CoV-2 og minkvariant i samfundet.

I Nordjylland er påviste tilfælde med SARS-CoV-2 i samfundet faldet fra 818 i uge 44 til 267 i uge 48. Derefter steg tallet dog igen til 386 i uge 49. Samtidig har andelen af tilfælde med minkvariant vist en faldende tendens fra 33% i uge 47 til 24% i uge 48.

I Region Midtjylland er der sket en ny stigning i antallet af SARS-CoV-2 i samfundet fra 1.527 tilfælde i uge 48 til 2.205 tilfælde i uge 49. Samtidig er andelen af tilfælde med minkvariant faldet fra 28% i uge 47 til 17% i uge 48.

I Region Syddanmark er antallet af SARS-CoV-2 tilfælde stagneret i ugerne 47-49 med 1.422 bekræftede tilfælde i uge 49. Samtidig har andelen af tilfælde med minkvariant ligget stabilt på 9-13% i uge 47 og uge 48.

Læs mere

Klik her for at se alle SSI's notater om mink.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil