Det første tilfælde af SARS-CoV-2-varianten BA.2.75 i Danmark er nu fundet

Tilfældet er fundet ved helgenomsekventering i uge 27, 2022. Der er tale om en dansker, som er kommet hjem fra ferie i Grækenland, hvor vedkommende formentlig er blevet smittet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har været i kontakt med den smittede og har rådgivet denne bl.a. ift. test af nære kontakter.

International opmærksomhed

BA.2.75 er en undervariant af BA.2 og har modtaget stor international opmærksomhed pga. ni definerende mutationer/tilbagemutationer i Spike-proteinet, som adskiller den fra de forudgående omikronvarianter. Mutationer i Spike-proteinet kan have betydning for virussens evne til at inficere celler i kroppen og undvige immunitet.

Aktuelt er det dog uklart om BA.2.75 er mere smitsom og undviger immunitet efter infektion og vaccination i højere grad end de øvrige nye undervarianter af omikron.

Det vides på nuværende tidspunkt heller ikke, om varianten giver et mere alvorligt forløb end de øvrige omikronvarianter, herunder BA.5, som aktuelt er den dominerende variant både i Danmark og flere steder internationalt.

Det første tilfælde globalt af BA.2.75 blev registreret i Indien i maj måned 2022, og her udgør varianten allerede en betydelig andel af de sekventerede prøver. Andre lande har beskrevet sporadiske tilfælde af BA.2.75, heriblandt Tyskland, USA, Storbritannien og Australien. Siden d. 7. juli 2022 har BA.2.75 været på ECDCs liste over Variants under monitoring.

Overvågning og løbende vurdering

I Danmark overvåges alle positive SARS-CoV-2-prøver, og en del af disse bliver løbende helgenomsekventeret for at kunne holde øje med, hvilke varianter der florerer i samfundet. Derudover arbejder en fælles SARS-CoV-2 variantrisikovurderingsgruppe løbende på at vurdere alle nye varianter, som potentielt kan være problematiske, deraf også BA.2.75.

Variantrisikovurderingsgruppen omfatter bl.a. flere ekspertgrupper på SSI, Aalborg Universitet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, repræsentanter fra kliniske mikrobiologiske afdelinger og Danske Regioner.

Tendenser i covid-19 og andre luftvejsinfektioner opgøres hver torsdag på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI