Der er stigning i smitten af flere luftvejssygdomme

Både forekomsten af RS-virus, covid-19 og kighoste er i stigning. Sæsonen for RS-virus er nu startet, mens kighoste-forekomsten fortsætter på et epidemisk højt niveau, og forekomsten af covid-19 er støt stigende. Det viser den integrerede overvågning fra Statens Serum Institut (SSI).

Der ses i øjeblikket en samtidig stigende forekomst af flere forskellige luftvejssygdomme. Kighoste-tilfældene nåede i eftersommeren et epidemisk højt niveau og stiger fortsat.

Ligeledes er der i de seneste fem uger set en stigende forekomst af både smittede og indlagte med covid-19, og endelig ser RS-virus sæsonen ud til at være startet.

”Vi kan se der er en stigning i smitte med flere luftvejsinfektioner lige nu, hvilket passer godt for årstiden og efterårets komme. Det er et mønster vi kender fra før covid-19 pandemien, og vi må forvente yderligere stigning i de kommende uger. Smitten er, bortset fra Kighoste, fortsat på et lavt niveau, og der er ikke noget usædvanligt i stigningen, det hører årstiden til,” siger overlæge og sektionsleder Bolette Søborg, Statens Serum Institut.

RS-virus sæsonen er nu startet

Forekomsten af RS-virus (Respiratorisk Syncytialvirus) stiger i øjeblikket, men det samlede antal smittede er fortsat lavt. Erfaringer fra de tidligere sæsoner viser, at vi kan forvente mere udbredt cirkulation af RS-virus i befolkningen i løbet at de næste uger.

Det er primært børn på under 2 år, der bliver smittet, hvilket er forventet. Infektionen især i denne aldersgruppe kan være alvorlig og give symptomer, der giver anledning til kontakt af sundhedsvæsnet.

Stigningen i forekomsten af RS-virus de seneste uger tyder på endnu en tidlig sæson - denne gang en tidlig vintersæson. I 2021 oplevede Danmark en usædvanlig sommersæson og i 2022 en usædvanlig efterårssæson.

“Det er vigtigt at overvåge forekomsten af RS-virus og informere sundhedsvæsnet, når der er tegn på stigende forekomst, som kan medføre flere kontakter og dermed øge belastningen på sundhedsvæsnet,” siger overlæge og sektionsleder Bolette Søborg fra Statens Serum Institut.

Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne sæson, samt de fem foregående sæsoner

Kighoste-epidemien fortsætter

SSI meldte i begyndelsen af juli måned ud, at der var observeret en stigning i forekomsten af kighoste. Stigningen nåede i eftersommeren et epidemisk højt niveau og antallet af tilfælde er fortsat stigende.

Kighoste kan være meget alvorlig for spædbørn, og for at beskytte de mindste børn bedst muligt anbefales gravide aktuelt at blive vaccineret mod kighoste.

EPI-NYT 2023 uge 42-43 kighoste figur 1

Covid-19-tilfælde og -indlæggelser stigende

Antallet af påviste covid-19-tilfælde og covid-19-indlæggelser har været støt stigende i de seneste fem uger.

Stigningen i indlæggelser ses særligt blandt ældre på 80 år eller derover. Der er ligeledes set en støt stigning i koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet siden slutningen af juli.

Det forventes, at stigningen i smittetilfælde vil fortsætte i de kommende efterårsuger og også vil medføre flere indlagte med covid-19. Sammenlignet med tidligere smittebølger ligger antallet af smittede og indlagte dog fortsat på et lavt niveau.

Covid-19-vaccinationsprogrammet er nu godt i gang, og det skal medvirke til at forhindre alvorlige sygdomstilfælde, indlæggelser og dødsfald. Covid-19-vaccination tilbydes gratis til alle personer på 65 år og derover, samt til en række andre befolkningsgrupper i særlig risiko.

Laboratoriepåvist SARS-CoV-2 samt procent påvist med SARS-CoV-2 blandt testede personer i Danmark, sæson 2023/24

Læs mere:

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI