Antallet af indlagte efter gennembrudsinfektion har været stabilt de sidste tre uger

Der er nu registreret 434.803 tilfælde af covid-19 hos personer med fuld effekt af det primære vaccinationsforløb. Dertil kommer 105.271 tilfælde efter fuld effekt af revaccination. Det viser den seneste rapport for gennembrudsinfektioner fra Statens Serum Institut.

Antallet af personer, der bliver smittet med covid-19, selv om de er vaccineret – de såkaldte gennembrudsinfektioner - stiger stødt. Men antallet af indlagte efter en gennembrudsinfektion har været stabilt de sidste tre uger.

Det viser den seneste gennembrudsrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge rapporten – der løber frem til den 18. januar 2022 – har man nu registreret 434.803 tilfælde af covid-19 hos personer med fuld effekt af det primære vaccinationsforløb. Dertil kommer 105.271 tilfælde efter fuld effekt af revaccination. Det er en stigning på henholdsvis 139.818 og 70.811 siden den sidste rapport for to uger siden.

Smittestigningen blandt vaccinerede var i slutningen af 2021 primært drevet af de yngre aldersgrupper. I uge 52 sås en stigning i flere aldersgrupper, herunder også personer i alderen 65 år og derover. Men smitten har de seneste to uger ligget stabilt i denne aldersgruppe på et lidt højere niveau end før jul. (se Figur 1).

Desuden ses der et fald i antal smittede efter gennembrudsinfektion hos personer i alderen 20-29 år.

Figur 1. Samlet antal smittede efter fuld effekt af primært vaccinationsforløb eller fuld effekt af revaccination fordelt på aldersgrupper

Figur 1. Samlet antal smittede efter fuld effekt af primært vaccinationsforløb eller fuld effekt af revaccination fordelt på aldersgrupper

Antal indlagte efter gennembrudsinfektion er stabiliseret

På trods af det fortsat høje antal smittede efter vaccination har antallet af personer, der er indlagt med en gennembrudsinfektion, været stabilt de seneste tre uger.

At antallet af indlagte er stabilt tyder på, at vaccination og revaccination også yder en god beskyttelse mod alvorlig sygdom, selv om omikronvarianten nu er dominerende. Men at smitten stiger blandt de ældre aldersgrupper kan betyde, at antallet af indlagte også vil stige.

De revaccinerede udgør nu den største andel af dødsfald

Antallet af dødsfald efter en gennembrudsinfektion har i ugerne 47-52 2021 ligget stabilt forhøjet, men i starten af 2022 har der været en stigning til et lidt højere niveau.

I samme periode har revaccinerede udgjort en stigende andel af dødsfaldene efter gennembrudsinfektion. Det sker som en konsekvens af, at en stigende andel af de ældre aldersgrupper i samme periode er blevet revaccineret.

De revaccinerede udgør nu den største andel af dødsfald efter en gennembrudsinfektion.

Vaccineeffektivitet

I denne uges rapport udgår opgørelserne over vaccineeffektivitet. Det skyldes, at introduktionen og smittespredningen med omikronvarianten er sket over meget kort tid.

Dermed er de seneste fire ugers periode ikke sammenlignelig med de forrige opgørelsesperioder, hvor deltavarianten var den dominerende variant.

Desuden udgør de uvaccinerede nu så lille en gruppe, at de ikke er sammenlignelige med de vaccinerede. Derfor kan de ikke mere bruges som referencegruppe i beregningen af VE-estimaterne.

Læs mere

Læs den nye gennembrudsrapport (pdf).

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI