Veterinær diagnostik og vacciner

Statens Serum Institut (SSI) udfører veterinær diagnostik i samarbejde med KU og distribuerer ikke-registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område.

Rekvirer analyser

SSI tilbyder diagnostik på veterinære prøver i samarbejde med Københavns Universitet (KU). SSI og KU har indgået et samarbejde under betegnelsen Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) i forbindelse med overtagelsen af den veterinære myndighedsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet pr. 1. januar 2020. Aftalen omfatter blandt andet det veterinære beredskab.

Læs mere om de veterinære analyser som SSI og KU tilbyder.

Bestil vacciner m.m.

SSI udleverer og distribuerer ikke-registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område pr. 1. februar 2020 eller snarest muligt derefter. SSI har i medfør af lægemiddellovens §30 tilladelse til efter anmodning i særlige tilfælde og i begrænset mængde at sælge eller udlevere sera, vacciner, specifikke immunglobuliner og andre immunologiske testpræparater, der ikke er omfattet af en markedsføringstilladelse. Tilladelsen er givet for at kunne tilbyde behandling af sygdomme hos dyr, hvor der ikke findes egnede registrerede præparater tilgængelige på det danske marked.

Læs mere om bestilling af vacciner og sera.

Forside af vetssi.dk