Veterinær diagnostik og vacciner

Statens Serum Institut (SSI) udfører veterinær diagnostik i samarbejde med Københavns Universitet (KU) og distribuerer ikke-registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område.

Gæs flyver over mark

Rekvirer analyser

SSI tilbyder diagnostik på veterinære prøver i samarbejde med Københavns Universitet (KU). SSI og KU har indgået et samarbejde under betegnelsen Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) i forbindelse med overtagelsen af den veterinære myndighedsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet pr. 1. januar 2020. Aftalen omfatter blandt andet det veterinære beredskab.

Læs mere om de veterinære analyser som SSI og KU tilbyder.

Ansvar ifm. rekvirentoplysninger

Laboratoriet (SSI) er ikke ansvarlig for oplysninger givet af rekvirenten. SSI fraskriver sig ansvar, hvis oplysningerne leveret af rekvirent kan påvirke resultaternes validitet. Hvor SSI ikke er ansvarlig for prøveudtagning, gælder resultaterne kun for prøven, som den er og forefindes ved modtagelsen.

Bestil vacciner m.m.

SSI udleverer og distribuerer ikke-registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område. SSI har i medfør af lægemiddellovens §30 tilladelse til efter anmodning i særlige tilfælde og i begrænset mængde at sælge eller udlevere sera, vacciner, specifikke immunglobuliner og andre immunologiske testpræparater, der ikke er omfattet af en markedsføringstilladelse. Tilladelsen er givet for at kunne tilbyde behandling af sygdomme hos dyr, hvor der ikke findes egnede registrerede præparater tilgængelige på det danske marked.

Læs mere om bestilling af vacciner og sera.