Veterinær diagnostik

Statens Serum Institut (SSI) udfører i samarbejde med Københavns Universitet (KU) undersøgelser af veterinære prøver med henblik på påvisning af husdyrsygdomme forårsaget af bakterier, virus, parasitter og prioner. 

Veterinær Diagnostik indeholder en beskrivelse af de analyser, konsortiet tilbyder, samt blanketter og vejledning til indsendelse af prøver. Området er under opbygning og vil løbende tilføje flere analyser.

Veterinær Diagnostik er en del af Dansk Veterinær Konsortium, der er oprettet til samarbejdet mellem SSI og KU i forbindelse med den veterinære myndighedsaftale.

Forside af vetssi.dk  

 

FAKTA om det veterinære laboratoriebaserede beredskab

Fra den 1. marts 2019 og frem til årsskiftet 2019/2020 overtager Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) løbende det laboratoriebaserede beredskab under den veterinære myndighedsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet.

Samarbejdet mellem SSI og KU får navnet Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET). Det laboratoriebaserede beredskab inden for fiskeområdet med videre fortsætter uændret hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Overtagelsen vil ske i flere faser:

  • Den 1. marts 2019 overtager DK-VET analyser for en fugleinfluenza (enzootisk/zoonotisk virologi) samt en række bakteriologiske og parasitære sygdomme (fremgår under fanebladet Analyseoversigt). Dog ikke serologiske analyser.
  • Den 1. juli 2019 overtager DK-VET analyser for svinepest samt andre alvorlige eksotiske virus-sygdomme, der i dag analyseres på Lindholm.
  • Den 1. januar 2020 overtager DK-VET de resterende analyser under beredskabet.  
Veterinær Diagnostik er betegnelsen for laboratorie- og sektionsdelen af DK-VET. Laboratoriedelen er fysisk placeret på SSI, mens sektionsdelen findes på KU.