Veterinær diagnostik og vacciner

Statens Serum Institut (SSI) udfører veterinær diagnostik i samarbejde med Københavns Universitet (KU) og distribuerer ikke-registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område.

Køer på mark

Dansk Veterinær Konsortium

Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) er et samarbejde mellem Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) om varetagelsen af den veterinære myndighedsaftale på vegne af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs mere om: Dansk Veterinær Konsortium

Veterinær Diagnostik

Veterinær Diagnostik er platformen for de ydelser, som SSI og KU tilbyder myndigheder og erhverv inden for det veterinære område.

Læs mere på hjemmesiden: Veterinær Diagnostik

Analyser

Vi udfører undersøgelser af veterinære prøver med henblik på påvisning af husdyrsygdomme forårsaget af bakterier, vira, parasitter og prioner.

Rekvirer analyser

Bestil vacciner m.m.

Vi udleverer og distribuerer ikke-registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område. SSI kan efter anmodning i særlige tilfælde og i begrænset mængde at sælge eller udlevere sera, vacciner, specifikke immunglobuliner og andre immunologiske testpræparater, der ikke er omfattet af en markedsføringstilladelse. Vaccinerne er typisk registreret i et andet land, men ikke rutinemæssigt i brug i Danmark.

Bestil vacciner og sera

Overvågning

Vi udfører overvågning af husdyrsygdomme. Det sker i samarbejde med Fødevarestyrelsen under den veterinære myndighedsaftale. Overvågningsprogrammerne har til formål at dokumentere fravær af alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i den danske husdyrproduktion samt at undersøge forekomsten af fx zoonoser (sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker), virusvarianter, vektorer, antibiotikaresistens og nye trusler.

Læs mere om overvågning