EPI-NYT ændrer indhold og udgivelseshyppighed

Den faglige rådgivning, der traditionelt er givet via EPI-NYT, vil fremover i højere grad blive givet via hjemmesiden.

I 2018 skal Statens Serum Institut have en ny hjemmeside. Arbejdet er allerede i gang, og vi glæder os til at kunne præsentere den senere i år. I den forbindelse er det besluttet, at den faglige rådgivning, der traditionelt er givet via EPI-NYT, fremover i højere grad skal gives via hjemmesiden. Dette sikrer blandt andet, at det altid er den nyeste og opdaterede rådgivning man bliver præsenteret for, når man går ind på et emne-specifikt område på hjemmesiden.

De allerede udgivne EPI-NYT, som indeholder lægefaglig rådgivning, vil derfor blive opdateret og løbende lagt ind på hjemmesiden. Det betyder, at der ikke længere vil være behov for et helt så omfattende arkiv af gamle EPI-NYT, som derfor vil blive reduceret.

EPI-NYT vil fremover i højere grad være drevet af nyheder indenfor området smitsomme sygdomme, udbrud og vaccinationer. Det betyder, at hvis der i forbindelse med beskrivelse af forekomsten af en given sygdom er behov for opdateret rådgivning, så vil EPI-NYT kun omtale den/de vigtigste ændringer i hovedtræk og henvise til den udtømmende faglige rådgivning på SSI’s hjemmeside.

Det betyder også, at EPI-NYT fremover ikke nødvendigvis vil udkomme samme tidspunkt hver uge, eller hver uge i det hele taget, men ved behov når der er noget nyt.