Bedre våben i kampen mod roskildesyge

Forbedrede metoder til genetiske undersøgelser af norovirus har gjort det muligt, at man oftere vil kunne afsløre, hvor smitten stammer fra.

Roskildesyge med opkastninger og diarre skyldes ofte norovirus. Selvom sygdommen hos de fleste er overstået i løbet af et par dage, er den meget smitsom og kan på kort tid spredes til mange mennesker. Udover at smitte direkte mellem mennesker, er norovirus årsag til ca. 50 % af alle identificerede tilfælde af fødevarebåren smitte i Danmark, som gør mange mennesker syge.

Ved udbrud af roskildesyge, er det vigtigt hurtigt at bremse smitten ved isolation og/eller fjernelse af evt. kontaminerede fødevarer. Et vigtigt værktøj til at undersøge, hvor smitten kommer fra, er ved at sammenligne to forskellige, internationalt definerede, genetiske områder af norovirus-arvemassen (genomet) fra forskellige inficerede personer. Disse områder udgør under 10% af genomets samlede størrelse. Imidlertid har tidligere undersøgelser fra SSI har vist at man ved at inkludere større og mere variable områder af genomet drastisk forbedrer identifikationen af mulige smitteveje.

”Der findes mange genotyper af norovirus, som det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at identificere i prøver fra inficerede patienter –specielt hvis patienterne er blevet smittet med flere forskellige typer af norovirus på samme tid, hvilket ofte ses i forbindelse med indtagelse af f.eks. østers eller visse former for salat forurenet med norovirus," siger molekylærbiolog, Jannik Fonager, Statens Serum Institut.

Til at løse disse udfordringer har Virologisk Overvågning og Forsknings (VOF) afsnittet på SSI i samarbejde med Afd. For Bakterier Parasitter og Svampe (BPS) nu udviklet nye kombinationer af molekylærbiologiske metoder til DNA sekventering (Next Generation Sequencing eller NGS) af norovirus genomet. Denne fremgangsmåde har muliggjort, at man kan sammenligne op imod 100% af norovirus genomet mod før kun 10%. Dette har resulteret i påvisningen af nye og hidtil ukendte norovirus-varianter, og har drastisk forbedret mulighederne for at påvise samtidige infektioner af forskellige norovirus genotyper direkte i prøver fra inficerede personer. Resultaterne er netop publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift Scientific Reports.

”Med de nye metoder vil smitteopsporingen af norovirus derfor både blive mere præcis og vil kunne foretages på en bredere række af prøver fra patienter med forskellige og endda ukendte norovirus genotyper,” siger Jannik Fonager.

 
Metoden forventes også at kunne udbredes til brug i opklaringen af udbrud med andre typer virus end norovirus.

Læs den videnskabelige artikel i Scientific Report:
A universal primer-independent next-generation sequencing approach for investigations of norovirus outbreaks and novel variants.