Lidt over hver femte COVID-19-ramte i Danmark har været indlagt i forbindelse med deres COVID-19-diagnose

Statens Serum Institut har set nærmere på de indlagte under COVID-19-epidemien. De er ældre, og de har som ventet en dårligere prognose end COVID-19-tilfælde, som ikke kræver indlæggelse. Cirka 20% af de indlagte dør, hvilket er en noget højere dødelighed, end der ses blandt alle, der har fået konstateret COVID-19. Blandt dem er cirka 5% døde.

Infografik. Trend- og fokus: indlæggelser

De fleste, der bliver smittet med COVID-19, har et forholdsvis mildt forløb, hvor de ikke behøver at komme i kontakt med hospitalsvæsenet. Nogle har dog et alvorligere sygdomsforløb, hvor de på et tidspunkt bliver indlagt på et hospital. Denne uges trend og fokusrapport fra Statens Serum Institut (SSI) har set nærmere på disse indlæggelser.

Hvor mange har været indlagt?

Fra de første COVID-19-tilfælde blev påvist i Danmark i slutningen af februar og frem til den 30. maj, har man påvist 11.633 tilfælde af COVID-19 i Danmark. Af dem har 2.546 været indlagt. Det svarer til 22%.

Antallet af indlagte og deres hospitalsforløb er blevet bestemt ud fra de daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer og data fra Landspatientregistret.

Nogle patienter var indlagt, inden de fik konstateret COVID-19, og nogle blev udskrevet samme dag, som de blev indlagt. Det er længden af de resterende 2.049 patienters forløb, der er nu blevet undersøgt.

Hvem bliver indlagt?

Det er især ældre, der bliver indlagt i forbindelse med COVID-19, og der er cirka lige mange af hver køn.

Af dem, der bliver indlagt, bliver 20% udskrevet igen efter én dag, mens cirka halvdelen er udskrevet igen efter seks dage. Nogle oplever dog længere forløb på hospitalet, så den gennemsnitlige indlæggelsestid for de indlagte er 9 dage.

Hvor mange overlever?

Prognosen for dem, der bliver indlagt i forbindelse med en positiv COVID-19-test er som ventet dårligere end for COVID-19-tilfælde, hvor folk ikke bliver indlagt.

”Cirka 20% af de indlagte dør. Det er en noget højere dødelighed end der ses blandt alle, der har fået påvist COVId-19. Blandt dem er cirka 5% døde”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI. 

Kun 2% af de indlagte patienter under 65 er døde efter 30 dage, mens 30% af patienterne over 65 år er døde.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil