Invitation til webinar om modelberegninger for scenarier ved genåbning af Danmark

Ekspertgruppen for matematisk modellering i forbindelse med COVID-19 vil gerne invitere til webinar tirsdag den 16. juni 2020 kl. 9.15-12.00. 

Webinaret er afholdt. Webinaret blev optaget og er tilgængeligt på YouTube

I forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark har en ekspertgruppe bestående af forskere fra Danmarks Statistik, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet udviklet modeller til simulering af spredningen af SARS-CoV-2 (covid-19-virus) og belastning af kritiske sygehusfunktioner herunder antallet af indlagte på almindelige og intensive sengepladser. 

Webinaret har fokus på de tekniske elementer i modellerne og vil beskrive de anvendte modeller samt anvendte parametre.

Webinaret er for alle, der er interesserede i matematisk modellering, og ønsker at forstå de tekniske elementer i modellerne og høre mere om grundlaget for dem.

Program for webinar den 16. juni

Program
Kl. 09.15 – 09.25  Introduktion 
Kl. 09.25 – 09.30 Overblik over modelstruktur
Kl. 09.30 – 10.00
Parametre – hospitalsindlæggelser
Kl. 10.00 – 10.10 Pause
Kl. 10.10 – 10.45 Parametre – kontakter og åbninger
Kl. 10.45 – 11.15 Model, usikkerheder og mørketallet
Kl. 11.15 – 12.00
Diskussion

Webinaret bliver modereret af Jakob Stoustrup (professor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet). Efter præsentationerne vil modellerne og parametrene blive diskuteret af Susanne Ditlevsen (professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet) og Mogens Fosgerau (professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet) og Jens Lundgren (professor, Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet og Københavns Universitet). Derudover vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Baggrund: Statens Serum Institut (SSI) har sammen med en række danske forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder dannet en ekspertgruppe, der har til opgave at udvikle matematiske modeller til effektivt at belyse udviklingen i smittespredningen af COVID-19, herunder belastningen af kritiske sygehusfunktioner, samt effekten af myndighedernes tiltag for gradvis genåbning af samfundet. Læs mere i ekspertgruppens afrapporteringer, der kan findes her.

See English version here.

Robert Leo Skov

Kontakt

Robert Leo Skov, Overlæge, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688348 @. rsk@ssi.dk Se profil