Positive erfaringer med at undersøge spildevand på Bornholm

En prøveperiode med undersøgelser af spildevand for covid-19-virus på Bornholm har givet positive praktiske erfaringer. Metoden viser potentiale som et godt værktøj til at overvåge sygdommen. Der er dog stadig behov for erfaringer i områder med høj smitteforekomst.

Billede fra Bornholm 01

I forbindelse med den delvise genåbning af Bornholm fra den 1. marts 2021 besluttede regeringen at undersøge spildevand for SARS-CoV-2. Dette skete i en projektperiode på fire uger fra den 9. marts til den 7. april.

Formålet var at skaffe de første erfaringer med systematiske covid-19-målinger i spildevand i Danmark. Projektet er nu slut, og selvom der generelt er meget lidt smitte på Bornholm, har det været vellykket. Dels har det vist sig muligt at påvise en lav smitteforekomst i spildevandsprøverne. Dels har metoden vist sig at have potentiale som redskab for epidemiovervågning fremadrettet.

Hvordan blev spildevandet undersøgt?

Rent praktisk har Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) hver dag samlet spildevandsprøver ind fra de syv store rensningsanlæg på Bornholm (Tejn, Melsted, Rønne, Vestermarie, Boderne, Svaneke og Nexø).

De blev så sendt til Jylland og analyseret for SARS-CoV-2 af et privat firma. Resultaterne blev sammenlignet med resultaterne fra den almindelige testning af indbyggerne på Bornholm.

Projektet har været et samarbejde mellem Statens Serum Institut (SSI), BEOF og Bornholms Kommune.

Hvad viste projektet?

Generelt blev der kun påvist små mængder af virus i vandet fra rensningsanlæggene.

I begyndelsen af projektperioden blev der i flere omgange fundet virus i spildevandet, og samtidig blev flere borgere på Bornholm testet positive. Derefter fulgte en periode på en uge, hvor der hverken var tegn på virus i vandet eller nogle positive prøver blandt bornholmerne. Sidst i perioden, i påsken, sås igen smitte både i spildevandet og blandt bornholmere. I denne periode har der så også været mange turister på øen.

”Der er blevet taget lidt over 200 prøver fra de syv forskellige rensningsanlæg og i 11% af dem påviste analyserne covid-19-virus. I samme periode blev 37 bornholmere testet positive”, siger seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI, der har været med til at udføre projektet. Han fortsætter:

”Selvom der kun var små mængder virus i spildevandet, og selvom der kun var få smittede på øen i perioden, var der dog et nogenlunde sammenfald mellem hvornår og hvor, der var virus i spildevandet, og borgere der blev testet positive.”

Hvad har vi lært?

Projektet har vist, at metoden overordnet set fungerer. Det viste også, at spildevandsundersøgelser er meget følsomme. Man kan således påvise selv en meget lav smitte i samfundet.

Stigningen i positive spildevandsmålinger henover påsken tyder også på, at spildevandsundersøgelser er følsomme over for bevægelser i samfundet. Fordi smitten er så lav på Bornholm, kunne projektet ikke give os erfaringer med situationer, hvor der er store mængder af virus i vandet. Man er nu ved at forberede sig på at afprøve metoden i større skala på rensningsanlæg flere andre steder i landet.

Et nyttigt redskab

”Projektet har givet os gode erfaringer omkring, hvordan man rent praktisk kan sætte et stort system med spildevandsmålinger op. Vi kan også se, at metoden er meget fintfølende. Man kan faktisk finde virus i vandet, selvom kun ganske få af beboerne i et stort område er smittede.”

”Vores foreløbige erfaringer tyder derfor på, at spildevandsmålinger kan gå hen og blive endnu et nyttigt redskab i vores værktøjskasse til at holde øje med forekomsten af covid-19 smitte i samfundet”, siger Steen Ethelberg fra SSI.

Læs mere

Læs mere i rapporten omkring undersøgelsen.