Markant flere voksne bliver vaccineret mod mæslinger

I de første cirka 2½ måned af 2019 har næsten 6.500 voksne taget imod tilbuddet om at blive MFR-vaccinereret gratis. Det er næsten dobbelt så mange som i 2018. Samlet set har mere end 10.000 voksne nu taget imod det gratis tilbud.

Vaccination af voksne 01

Siden den 1. april 2018 har det været muligt for voksne at blive gratis vaccineret mod mæslinger, hvis man ikke tidligere er vaccineret eller har haft sygdommen.

I de sidste 9 måneder af 2018 tog cirka 3.600 personer imod dette tilbud. En nærmere analyse har vist, at omkring 40% af disse var født i 1974 eller tidligere og derfor ikke er hovedmålgruppen for vaccination, idet næsten alle født og opvokset i Danmark i denne periode har haft mæslinger.

Efter årsskiftet har interessen for den gratis MFR-vaccine været endnu større. I 2019 og frem til den 12. marts er i alt 6.439 voksne personer registreret i Det Danske Vaccinationsregister med en MFR-vaccine. Blandt disse er næsten halvdelen (48%) født i 1974 eller tidligere.

Hovedmålgruppen er folk født fra 1974-1986

”Vi vil derfor gerne minde om, at hovedmålgruppen for MFR-vaccination er voksne personer, der er født fra 1974 til 1986 ” siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI og fortsætter:

”Disse fødselsårgange vil være vokset op i en tid, hvor der var et mindre smittetryk med mæslinger i Danmark, og ikke alle forældre tog imod tilbuddet om én catch-up vaccination, da MFR-vaccinationsprogrammet blev introduceret i 1987.”

”Desuden er målgruppen voksne personer født i 1986 og senere, som har været omfattet af programmet, men som ikke er blevet vaccineret. Hvis man er født før 1974, kan man dog godt blive gratis vaccineret, hvis lægen vurderer, at man har behov for vaccination”, siger Peter Henrik Andersen.

Mæslingeudbrud har øget vaccinationsaktiviteten

Ifølge SSI skal den øgede vaccinationsaktivitet formentlig ses på baggrund af det aktuelle mindre udbrud af mæslinger i Danmark, og den omfattende medieomtale der har været af de mange mæslingeudbrud i Europa i øvrigt.

I 2019 er der indtil nu været påvist 10 tilfælde af mæslinger i Danmark.

I januar blev påvist et tilfælde af mæslinger, som havde været på besøg i Rumænien . Dette tilfælde gav ikke anledning til videre smitte i Danmark

I starten af februar 2019 blev der konstateret et nyt udbrud af mæslinger i Danmark. Smitten blev bragt hjem med to voksne, som havde været på skiferie i Val Thorens i Frankrig. I dette udbrud er der aktuelt syv smittede. Dette kan afgrænses ved, at alle syv har fået påvist nøjagtig den samme type mæslingevirus.

Et tilfælde af mæslinger hos et mindreårigt barn i Københavnsområdet blev påvist i starten af marts måned . Dette tilfælde viste sig at være af en anden type end udbrudstypen. Indtil videre er ikke påvist videre smitte.

Et mindre barn fra Roskildeområdet fik påvist mæslinger i midten af marts. Det har indtil videre ikke været muligt at foretage typebestemmelse af virus.

Derudover har der været flere positive mæslingeprøver blandt personer, som var blevet MFR-vaccineret for nyligt, typisk 7-14 dage tidligere. Det er kendt, at vaccinen hos cirka 10% kan give feber og udslæt, som minder om mæslinger, men i mild form. Der er ikke risiko for smitte fra sådanne vaccinereaktioner.

Næsten alle disse tilfælde har da også vist sig at skyldes reaktion på MFR-vaccinen.

Så længe, der cirkulerer mæslingevirus i Danmark, anbefales lægerne fortsat at indsende prøver til undersøgelse for mæslinger ved relevante symptomer, også selvom der er givet MFR-vaccination i tiden inden (normalt op til 2 uger før, i sjældne tilfælde op til 4 uger).

Se overvågningsdata for mæslinger i Danmark.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil