Ny rapport om kortlægning af kommunale hygiejneindsatser i 2020

SSI’s tal viser, at næsten to tredjedele af kommunerne nu har bygget deres egen hygiejneorganisation op. De viser også, at kommuner med hygiejneorganisation senere når et incidensniveau på 100 covid-19-tilfælde blandt beboere på plejehjem. Og at de har mindre sygefravær blandt elever i 0.-6. klasse.

Billede af hænder, der vaskes

Hvis der er noget, som covid-19 epidemien har vist, er det, at det er altafgørende, at kommunerne har fokus på hygiejne.

Det er der også flere og flere kommuner som har. Det viser en ny rapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Kortlægning over alle kommuner

Rapporten er lavet på baggrund af covid-19 epidemien. Den baserer sig på de 98 kommuners svar på et spørgeskema, som de modtog i november 2020.

Disse svar har man holdt sammen med nationale registerdata samt SSI’s overvågning af covid-19 tilfælde i 2020.

Rapporten skal skabe et dugfriskt overblik over kommuners hygiejneindsatser.

Hvad viser kortlægningen?

Før covid-19-epidemien havde kun 45 af landets 98 kommuner bygget en hygiejneorganisation op i deres respektive kommuner. Det vil sige under halvdelen.

Nu er tallet imidlertid vokset til 62 kommuner. Altså tæt på to tredjedele. Det er en udvikling, som vækker glæde hos SSI:

”Det er positivt at nu har 62 af Danmarks kommuner etableret en hygiejneorganisation. Rapporten underbygger, at det er vigtigt, at kommunerne har fokus på infektionshygiejne”, siger overlæge Brian Kristensen fra SSI. Han er leder af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI).

Samtidig viser de nye tal, at størstedelen af kommunerne har prioriteret forebyggelse på hygiejneområdet inden for ældreområdet og børne- og ungeområdet. Det gælder uanset om de har bygget en hygiejneorganisation op eller ej.

Gavner ældre og skoleelever

De nye tal viser også, at der er klare fordele for kommunerne ved at sætte fokus på hygiejne.

Det gælder for eksempel på ældreområdet. Her tyder analyserne på, at kommuner med en hygiejneorganisation er senere om at nå et incidens-niveau på 100 covid-19-tilfælde blandt deres plejehjemsbeboere end de, der ikke har en hygiejneorganisation.

Det gælder også børne- og ungeområdet. Her viser tallene, at eleverne fra 0.-6. klasse har klart mindre sygefravær i kommuner, der prioriterer forebyggelse på hygiejneområdet inden for børne- og ungeområdet.

Kortlægning af kommunale hygiejneindsatser i Danmark (pdf)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI