Størst testaktivitet blandt de 20-64 årige

En stor del af COVID-19 tilfældene blandt de unge sker i husstande, hvor der også er en voksen, der er smittet med COVID-19 – som oftest før den unge.

Tal og fakta om COVID-19 og alder

Noget af det, der har været meget fokus på under COVID-19 epidemien, er de smittedes alder.

Derfor sætter denne uges trend- og fokus-rapport fra Statens Serum Institut (SSI) fokus på COVID-19 og aldersgrupper.

Statens Serum Institut (SSI) har set nærmere på testaktiviteten for syv aldersgrupper. Ved testaktiviteten menes antallet af tests for hver 100.000 i den pågældende aldersgruppe.

Størst testaktivitet blandt de 20-64 årige

SSI’s tal viser, at testaktiviteten er højest blandt de 40-64 årige, fulgt af de 80+ årige og de 20-39 årige.

”Den høje og øgede testaktivitet blandt de 20-64 årige regner vi primært er drevet af test af sundhedspersoner, som gennem en længere periode er blevet testet selv ved milde symptomer”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI. Hun fortsætter:

”Og den øgede testaktivitet blandt de 80+ årige regner vi med skyldes den øgede test af plejehjemsbeboere.”

Mindst testaktivitet blandt børn og helt unge

Det ses også af SSI’s tal, at testaktiviteten er lavest blandt unge mellem 13 og 19 årige og de 3-6 årige

”For begge grupper gælder dog, at testaktiviteten er øget markant”, siger Tyra Grove Krause.

Flest smittede fra 80 år og op

SSI har også målt andelen af COVID-19-smittede – COVID-19-Incidensen i de syv aldersgrupper. Her er incidensen højest blandt de 80+ årige

I alt 115 børn og unge under 20 år blev diagnosticeret med COVID-19 i uge 17, 138 i uge 18 og 92 i uge 19.

Der findes ikke information om, hvorfor den enkelte er blevet testet. Der kan således ikke skelnes mellem personer, der er testet på grund af symptomer, og personer, der er testet, fordi de er nær kontakt til et bekræftet COVID-19-tilfælde.

”Dog kan vi se, at en stor andel af tilfældene blandt de unge ses i husstande, hvor der også er én eller flere voksne, der er blevet testet positiv for COVID-19 - oftest før den unge. Vi kan imidlertid ikke se ud fra data, om de(n) voksne har smittet de(n) unge, eller omvendt – eller om de er blevet smittet et andet sted end hjemme”, siger Tyra Grove Krause.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil