Anmeldte hiv-tilfælde i 2016 på niveau med foregående år

Mænd, der har sex med mænd, samt indvandrere, der er heteroseksuelt smittet med hiv før ankomsten til Danmark, udgjorde fortsat de største smittegrupper blandt nyanmeldt hiv-tilfælde.

I 2016 blev der anmeldt 244 tilfælde af hiv, heraf 191 mænd og 53 kvinder. Blandt disse var 62 personer tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet. Personer, der allerede er diagnosticerede i udlandet bidrager med en stigende andel til det samlede antal personer, der lever med hiv i Danmark

Blandt de 182 (146 mænd og 36 kvinder), der var diagnosticeret med hiv for første gang, var 106 danskfødte og 76 indvandrere.

Blandt de 182 personer, der var diagnosticeret med hiv for første gang, var 100 mænd der har sex med mænd, 71 var heteroseksuelt smittede og fem var iv. stofbrugere.

I alt 102 var smittet i Danmark og 77 i udlandet.

Selvom antallet af hiv-positive, der kommer til Danmark fra Østeuropa ikke er højt, er det dog i fortsat stigning, figur 1.

EPI-NYT uge 36 2017 figur 1

Forebyggelse af hiv inkluderer tidlig testning, tidlig behandling samt forebyggende hiv-medicin til personer i stor risiko for at få hiv.

Læs mere i EPI-NYT 36/17.