Alle over 65 år får tilbud om pneumokokvaccine

Fra den 15. juni 2020 udvides tilbuddet om gratis pneumokokvaccination til også at omfatte personer, der er fyldt 65 år, men som ikke tilhører en risikogruppe.

Pneumokokker er årsag til invasiv pneumokoksygdom (IPS), der især omfatter blodforgiftning og/eller meningitis (hjernehindebetændelse). Pneumokokker er den hyppigste årsag, 20%, til lungebetændelse hos voksne. Der vaccineres med Pneumovax, den 23-valente polysakkaridvaccine (PPV23), som forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernehindebetændelse forårsaget af pneumokoktyper indeholdt i vaccinen. Vaccination med PPV23 bør kun tilbydes til personer, som ikke er vaccineret med PPV23 indenfor de seneste 6 år.

Siden den 22. april 2020 har der været tilbud om gratis pneumokokvaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for IPS samt ældre der er fyldt 65 år, med forhøjet risiko for IPS på grund af kronisk sygdom. I løbet af foråret 2021 forventes det, at tilbuddet udvides yderligere til også at omfatte personer under 65 år med forhøjet risiko for IPS. Se risikogrupper og vaccinationsvejledning her.

Pneumokokvacciner udenfor vaccinationsprogram, forsyningsvanskeligheder

Lægemiddelstyrelsen informerer om, at der er leveringssvigt på Pneumovax (PPV23) 1 stk. injektionsvæske til privat brug, som sælges via apotekerne. Det vides endnu ikke, hvornår Pneumovax-vaccinen igen er tilgængelig på apotekerne. Bemærk, at alle Pneumovaxvacciner til personer omfattet af pneumokokvaccinationsprogrammet er sikret.

Prevenar 13 (PCV13) pneumokokvaccine, som ikke er en del af pneumokokvaccinationsprogrammet, er indtil videre fortsat tilgængelig til privat brug.

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil