Færre vacciner fra Pfizer i de næste uger

Medicinalfirmaet Pfizer har meddelt, at de vil levere færre vacciner til Europa i de kommende uger. Det kommer også til at påvirke leverancerne til Danmark.

Billede af Pfizer vacciner 01

Medicinalfirmaet Pfizer har i dag meddelt, at de vil levere færre covid-19 vacciner til Europa en planlagt i de næste uger.

Det kommer også til at påvirke Pfizers leverancer til Danmark. Hvor meget vides dog endnu ikke.

Pfizer har oplyst, at det skyldes omlægninger i produktionen med henblik på, at kapaciteten øges på sigt. Pfizer har således indikeret, at de regner med at have leveret det lovede antal doser ved udgangen af marts 2021. 

Statens Serum Institut modtog i formiddags de første meldinger om, at den planlagte leverance fra Pfizer til Danmark bliver mindre end forventet.

Ifølge leveringsplanen fra Pfizer skulle Danmark i uge 3 have modtaget 59.475 doser covid-19-vaccine. Hvor mange vacciner, der nu vil blive leveret, har Pfizer endnu ikke bekræftet.

”Vi er i løbende dialog med Pfizer om, hvad det konkret kommer til at betyde for leveringerne til Danmark, men vi forventer, at det vil medføre, at vi i den kommen tid kan vaccinere færre end først antaget”, siger direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum.

Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen deltager også i møder i EU-regi om situationen.

 
Henrik Ullum

Kontakt

Henrik Ullum, Administrerende direktør, Direktionen / Statens Serum Institut
Se profil