Lavt niveau af omega-3 fedtsyre hos gravide giver øget risiko for tidlig fødsel

Et nyt stort studie fra Statens Serum Institut (SSI) og Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston viser, at gravide med et meget lavt niveau af omega-3 fedtsyrer i blodet har 10 gange større risiko for at føde for tidligt sammenlignet med gravide, der har et højt niveau af omega-3 fedtsyrer.

Graviditet 01

Resultaterne tyder på, at man kan gøre risikoen for at føde meget tidligt (før den 34. svangerskabsuge) markant mindre ved at spise mere koldtvandsfisk, for eksempel laks, eller ved at tage et kosttilskud med omega-3.

I det nye studie så forskerne på omega-3 fedtsyre niveauet i blodet hos kvinder, der fødte for tidligt, med niveauet hos kvinder, der fødte til termin. De kvinder, der havde lavt niveau af lange omega-3 fedtsyrer i blodet under første og andet trimester, havde en meget højere risiko for at føde for tidligt, end kvinder som havde højt niveau af disse fedtsyrer.

Studiet tyder derfor på, at en lav mængde af de lange fedtsyrer (eikosa-pentaen-syre og dokosa-hexaen-syre (EPA + DHA)) er en vigtig risikofaktor i forhold til for tidlig fødsel.

"I en tid hvor en del gravide måske tænker, at det nok er bedst helt at undgå at spise fisk på grund af kviksølvindholdet, viser vores tal, at det er vigtigt at sikre et stort nok indtag af lange omega-3 fedtsyrer under graviditeten. Man kan med fordel læse Fødevarestyrelsens vejledninger på dette område. Her kan man se, hvilke typer fisk man bør spise, og hvilke man bør undgå, mens man er gravid", forklarer førsteforfatter Sjurdur F. Olsen. Han er leder af Center for Føtal Programmering ved Statens Serum Institut i København og adjungeret professor i ernæring ved Harvard TH Chan School of Public Health.

For tidlig fødsel er en af de vigtigste grunde til dødsfald hos nyfødte. For de børn, der ikke dør, er der risiko for en række kognitive funktionsnedsættelser, for eksempel indlæringsvanskeligheder. Der er også risiko for kardiometaboliske problemer såsom forhøjet blodtryk.

Gennem årtier har man haft en teori om, at et højt indtag af omega-3 fedtsyrer, som findes i koldtvandsfisk, kan gøre risikoen for at føde for tidligt mindre. Det gælder blandt andet fisk som atlantisk makrel, ansjos, laks og tun og også arter med mindre fedt som torsk og kuller Nogle studier har understøttet denne teori, mens andre har givet modstridende resultater.

I dette studie brugte forskerne data fra ”Bedre Sundhed I Generationer”, der før hed ”Bedre Sundhed for Mor og Barn”. Det er et landsdækkende studie, som følger 96.000 danske børn blandt andet via spørgeskemaundersøgelser. Det blev oprindeligt sat i værk med støtte fra Danmarks Grundforskningsfond.

Forskerne så på blodprøver fra 376 kvinder, der havde født meget præmaturt (før den 34. svangerskabsuge) i årene fra 1996 til 2003, og fra 348 kvinder, der havde født til termin. Alle kvinderne fik taget blodprøver i både det første og andet trimester af deres graviditet. Disse prøver blev opbevaret i Danmarks Nationale Biobank.

Analyse af blodprøverne viste, at de, som lå i den laveste femtedel (kvintil) af fordelingen med hensyn til deres niveau af Omega-3 fedtsyrer i blodet — det vil sige et niveau på 1,6% eller mindre af den samlede mængde fedtsyrer i blodet — havde en 10 gange højere risiko for at føde for tidligt, end kvinder i de tre højeste femtedele.

Til forskel havde disse kvinder et Omega-3 fedtsyre niveau på 1,8% eller mere. Kvinder i den næstlaveste femtedel havde en 2,7 gange højere risiko end kvinderne i de tre højeste femtedele.

Resultaterne tyder på, at gravide kvinder, der har et lavt niveau af omega-3 fedtsyrer i blodet, måske kan gøre deres risiko for at føde for tidligt mindre ved at spise mere fisk eller tage et kosttilskud med fiskeolier.

Forfatterne anbefaler dog, at man er varsom med hensyn til at konkludere bredt på grundlag af de nye tal. Det gør de, fordi studiet blev lavet i Danmark, hvor der er relativt få for tidligt fødte. De siger dog samtidig, at det er vigtigt, at resultaterne gentages i andre populationer. Forfatterne gør også opmærksom på, at de nye tal måske ikke alene viser forskellen mellem det, som kvinderne spiser. Variation i underliggende genetiske faktorer kan også spille en rolle.

Resultaterne tyder på, at måling af omega-3 fedtsyre niveauet i blod blandt kvinder en gang vil kunne være med til at forudsige hvor høj en risiko, en kvinde har for at føde for tidligt. Det vil dog være afgørende, at resultaterne kan bekræftes i andre undersøgelser.

"For tidlig fødsel har meget store sundhedsmæssige, følelsesmæssige og økonomiske følger. Vores resultater er på linje med resultaterne fra flere andre forsøg, der også viser denne sammenhæng mellem omega-3 fedtsyrer og graviditetsvarighed. Vores studie viser dermed, hvor vigtigt det er, at får store nok mængder af disse næringsstoffer under graviditeten. Enten ved at spise fisk eller gennem kosttilskud for at forebygge for tidlig fødsel", siger førsteforfatter Sjurdur F. Olsen.

Læs mere

Studiet har modtaget støtte fra the March of Dimes Birth Defects Foundation (6-FY-96-0240, 6-FY97-0553, 6-FY97-0521, 6-FY00-407), Danmarks Innovationsfond (Center for Føtal Programmering, 09-067124), Det Frie Forskningsråd (1331-00229A) og Novo Nordisk Fonden (2010-11-12 og 2009-07-28).

Artiklen kan læses her

Sjurdur Frodi Olsen

Kontakt

Sjurdur Frodi Olsen, Professor og overlæge, Epidemiologisk Forskning / Føtal progammering
T. 32683955 @. sfo@ssi.dk Se profil