World Malaria Day: Kampen mod malaria fortsætter

I dag er det FN’s internationale malariadag, World Malaria Day, og dagen er en påmindelse om, at malaria stadig er en af verdens største globale dræbersygdomme.

Rettelse af denne artikel:
Tidligere stod der anført tal for 2021 mht. smittetilfælde og dødsfald, som var forkerte. Det er nu rettet til tal for 2020. Statens Serum Institut beklager fejlen.

Der er i de sidste tyve år gjort markante fremskridt i kampen mod malaria, men fremskridtene er aftaget.

Fra 2000 til 2015 sås en halvering i malariatilfælde og dødsfald, takket være massive investeringer i nationale malaria kontrolprogrammer med støtte fra WHO, Den Globale Fund og mange andre organisationer.

Men siden 2015 er fremgangen stoppet, og der er set en stigning i malaria i flere lande. Dertil kommer covid-19 pandemien, som på mange måder har begrænset indsatsen mod malaria og medført yderligere smitte flere steder.

WHO estimerer, at der i 2020 var 241 millioner smittetilfælde og 627.000 malariadødsfald fordelt på 85 lande. Hovedparten af de smittede og døde var børn under 5 år i Afrika.

”Det tragiske er, at der slet ikke behøvedes at dø så mange af malaria hvert år. Vi har allerede effektive værktøjer ved hånden til at kontrollere malaria, som for eksempel artemisinin-baseret kombinationsbehandling, diagnostiske hurtigtests, insecticid-behandlede myggenet, effektiv sygdomsovervågning, og nu har WHO også godkendt en ny malariavaccine,” siger afdelingslæge Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut (SSI).

WHO vil sætte mere ind mod malaria

Verdens malariadag 2022 vil blive markeret under temaet "Udnyt innovation for at reducere malariasygdomsbyrden og redde liv."

WHO efterlyser investeringer og innovation, der bringer ny diagnostik, ny malariamedicin og andre værktøjer til at fremskynde fremskridtene mod malaria.

Læs mere hos WHO.

"Med de eksisterende redskaber vil verden kunne nå langt med at kontrollere den globale malariabyrde, og endog eliminere malaria helt fra mange lande. Men indsatsen vil kunne accelereres, hvis vi får endnu bedre redskaber, som for eksempel nye malariamidler til behandling af resistente malariaparasitter. Men det vigtigste er, at malariabekæmpelsen når langt nok ud til alle som lever i risiko for malaria, typisk i de fattigste af verdens lande," siger afdelingslæge Lasse Vestergaard fra SSI.

Kviktest for malaria

Ovenfor ses en hurtigtest for malaria anvendt i Laos i 2019.

Malariamedicin på hylden i sundhedsklinik i Vanuatu, 2018.

Ovenfor ses malariamedicin fotograferet i en sundhedsklinik i Vanuatu i 2018.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI