Testresultater for private tests

SSI er nu begyndt at offentliggøre testresultater fra covid-19-test taget i privat regi.

Billede af coronavirus 02

Siden mandag den 14. december har private udbydere rapporteret tal ind til Statens Serum Institut (SSI) for de antigentests, de udfører. Det gælder både antallet af udførte tests og positive test.

Det sker efter, at antigentests fra private udbydere i uge 50 blev føjet til som bidrag til den offentlige testkapacitet. Derfor forventes en kraftig stigning i antal udførte antigentests i ugerne fremover.

Du kan finde daglige opgørelser over de private antigentest.

Manuelt i starten

Aktuelt er indrapporteringen ikke automatiseret, men der arbejdes på at få integreret disse tests i den samlede nationale overvågning.

Indtil det sker, foregår indberetningen manuelt, og data vises særskilt på hjemmesiden. Det vil sige, at data endnu ikke indgår i det interaktive dashboard eller i tabeller og figurer på overvågningssiden

Ikke et komplet billede

Man skal være opmærksom på, at denne manuelle indberetning kun inkluderer de testudbydere, som har indrapporteret data. Derfor er det ikke et komplet billede.

De private udbydere tester ofte personer flere gange, også efter de er blevet positive. Det kan SSI ikke korrigere for. Det er også muligt, at personer er blevet testet både i privat og i offentligt regi og allerede er rapporteret der.

Derfor kan man ikke bare lægge disse tal sammen. Og man kan heller ikke sammenligne dem med de øvrige publicerede tests.

Desuden er positivprocenten udregnet sådan, at nævneren er antal tests i alt, og da personer kan gå igen flere gange, opgøres positiv procenten pr. dag. Denne positivprocent er derfor heller ikke sammenlignelig med positivprocenten, der udregnes på SSI’s dashboard, som opgøres over 7-dage.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil