Statens Serum Institut ændrer, hvordan man opgør test-tal

For ikke at inkludere falsk positive test i overvågningen, ændres opgørelsesmetoden. Fremover vil SSI kun inkludere personer, der er positive i PCR test, i overvågningen.

Billede af coronavirus 02

I sidste uge kunne Statens Serum Institut (SSI) melde ud, at tal fra private testudbydere nu var med i den nationale covid-19 overvågning.

Siden tirsdag den 10. marts har prøveresultater for antigentest tilbage fra den 1. februar været en del af de daglige covid-19-tal, som publiceres på www.ssi.dk/covid19data.

Nu ændrer SSI imidlertid opgørelsesmetode igen. Ændringerne træder i kraft i løbet af en uges tid.

Vil undgå at tælle falsk positive test med

Ændringen sker blandt andet for at undgå at tælle personer, der er testet falsk positive for covid-19, med i overvågningen.

Indtil nu har man defineret et covid-19-tilfælde som en person, der har fået et positivt testsvar. Det gælder uanset, om det positive svar kommer fra en PCR-test eller en antigentest. Denne definition er i tråd med, hvad de internationale sundhedsmyndigheder anbefaler.

”Men samtidig ved vi, at der er høj risiko for at få en falsk positiv test, når man bruger antigentest til at screene personer uden symptomer. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at alle, der bliver testet positive med en antigentest, skal have bekræftet resultatet med en PCR-test.”

”Hvis den efterfølgende PCR-test er negativ bliver det positive testresultat imidlertid ikke annulleret i overvågningen. På den måde kan antallet af positive tests blive alt for højt”, siger SSI’s faglige direktør Tyra Grove Krause.

Nu inkluderes kun positive PCR-tests

For at undgå at tælle de falsk positive tests med i overvågningen, vil SSI ændre opgørelsesmetoden.

Fremover bliver det således kun personer, der er testet positive ved en PCR-test, der tælles med i antallet af bekræftede covid-19-tilfælde samt antallet af covid-19-relaterede indlæggelser og dødsfald.

Resultater for antigentest vises fortsat

Selv om man nu ændrer metode igen, vil SSI vise tal for antigentests i de daglige tal samt i specifikke opgørelser.

”Der vil også være filer på hjemmesiden, som gør det muligt at opgøre en positivprocent separat for både PCR- og antigentest. Det vil være relevant også at følge antigentest positivprocenten, da hurtige ændringer i denne kan reflektere reelle ændringer i smittetrykket.

Personer, der har en positiv antigentest, der ikke er blevet be- eller afkræftet ved en PCR-test, vil fremover blive opgjort i en kategori for sig, som ”mulige Covid-19-tilfælde” indtil de er be- eller afkræftet ved PCR-test. Herefter de vil gå over til kategorien for bekræftede tilfælde.

Læs mere

Læs mere om ændringen af opgørelsesmetoden.

Kontakt

22601123 eller presse@ssi.dk