Fortsat stigning i B.1.1.7 i Danmark

Søndagens opdatering af tal for den mere smitsomme B.1.1.7 SARS-CoV-2 variant, der først blev opdaget i England, vise, at der frem til den 11. januar er fundet 283 smittede danskere. Dermed er andelen af smittede med den variant i uge 2 oppe på 8 % (95% sikkerhedsinterval: 4,9-12,5 %).

Tallene for den seneste uge skal dog tages med et vist forbehold, da der indtil videre kun er tale om et mindre antal analyser på 220 prøver fra uge 2. Tallet kan derfor ændre sig efterhånden som der bliver analyseret flere prøver.

”Vi kan se, at andelen af smittede med denne variant stiger som forventet. Stigningen skyldes, at den er mere smitsom end de andre varianter. Der er geografiske forskelle i andelen af smittede med B.1.1.7, men tallene skal tolkes med forsigtighed for den seneste uge, da der indtil videre er tale om relativt få analyser fra uge 2. ” siger Tyra Grove Krause, konstitueret faglig direktør ved Statens Serum Institut.

”De samlede smittetal for alle varianter er stadigt faldende, men det skyldes altså alene et fald i de varianter der ikke er B.1.1.7.” fortsætter Tyra Grove Krause