Mæslinger påvist i Aarhus

En kvinde i tyverne har fået påvist mæslinger på Aarhus Universitetshospital. Kvinden var ikke MFR-vaccineret som barn og er med stor sandsynlighed blevet smittet under en ferierejse i Asien. Der foreligger endnu ikke typning af mæslingevirus

Kvinden fik symptomer med feber og forkølelse i slutningen af uge 9 og blev indlagt i begyndelsen af uge 10 på Aarhus Universitetshospital. Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægeinstitutionen) varetager håndtering af eventuelt smittede og informationsmateriale til disse.

Læger i Aarhus og omegn opfordres aktuelt til at være ekstra opmærksomme på symptomer på mæslinger hos børn og yngre voksne. Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom.

Ikke-immune rejsende risikerer at tage smitten med hjem

Vaccination mod mæslinger er en del af MFR-vaccinen, som tilbydes alle børn i børnevaccinationsprogrammet. Ikke-immune rejsende er i risiko for at blive smittet og vil evt. kunne smitte andre efter hjemkomsten til Danmark. Dette er set gentagne gange i de seneste år, og man opfordres til at sikre sig, at især børn og yngre voksne er MFR-vaccineret for at undgå sygdom og introduktion af mæslinger igen i Danmark.

”Det er nu engang bedre at forebygge frem for at skulle brandslukke, hvis der først er sket smitte i Danmark.

Med brandslukning mener jeg, at sundhedsmyndighederne skal bruge mange ressourcer på at foretage smitteopsporing og give evt. behandling efter smitteudsættelse, hvis smitte allerede har fundet sted. Det drejer sig ofte om mange personer, fordi udsættelse for smitte typisk sker på hospitaler, skoler eller arbejdspladser, og fordi mæslingevirus er så smitsomt.”
Peter Henrik Andersen, afdelingslæge på Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på SSI 

MFR-vaccine er gratis for børn og unge under 18 år. Kvinder over 18 år kan vaccineres gratis mod røde hunde, og vaccinen gives i form af MFR-vaccine. Er man over 18 år skal man selv betale sin vaccination. Den skandinaviske komité for elimination af mæslinger og røde hunde har tidligere opfordret sundhedsmyndighederne i de 3 skandinaviske lande til at sikre fri adgang og helst gratis MFR-vaccination af alle ikke-immune borgere, dvs. også voksne.

Mæslingeudbrud i flere lande i Europa

Mæslinger cirkulerer fortsat i en række lande, både inden for Europa og i fjernere dele af verden, og giver anledning til store udbrud.

EPI-NYT uge 11 2017 figur 1

I Europa er der aktuelt et stort udbrud i Rumænien, som har spredt sig til flere andre lande, herunder Østrig og Belgien. I perioden januar 2016 til januar 2017 blev der fra EU-lande rapporteret 4.484 tilfælde af mæslinger til Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC). De fem lande med flest tilfælde er:

  • Rumænien (1.995 tilfælde)
  • Italien (1.020 tilfælde)
  • England (575 tilfælde)
  • Tyskland (364 tilfælde)
  • Belgien (103 tilfælde)

I perioden er der registreret 13 dødsfald på grund af sygdommen.

I Danmark blev der påvist 3 tilfælde af mæslinger i 2016, alle importerede efter udlandsrejse, og der blev ikke påvist videre smitte i Danmark.

”Så man skal tænke på risikoen for mæslinger, både ved rejse til Afrika og Asien, men også inden for Europa er der altså fortsat en risiko i mange lande.

Danmark har aktuelt WHO-status som et land med afbrudt mæslingesmitte i 24 måneder, men det er forventningen, at de få tilfælde i 2016 og fravær af videre smitte i Danmark vil medføre, at vi i løbet af 2017 vil opfylde forudsætningerne for afbrudt smitte i 36 måneder, og dermed elimination af sygdommen, som det allerede er lykkedes for 15 lande i EU/EØS-området.”
Peter Henrik Andersen

Læs mere i EPI-NYT 11/17