HPV vaccination er ikke forbundet med øget risiko for kronisk træthedssyndrom

Piger, der er blevet vaccineret mod livmoderhalskræft har ikke større risiko for kronisk træthedssyndrom. Det viser en ny stor undersøgelse fra det norske Folkehelseinstituttet.

Undersøgelsen omfatter 176.453 piger født mellem 1997 og 2002. Der er i alt 139 af disse, der har fået diagnosen CFS/ME i løbet af en toårig opfølgningsperiode. Risikoen for at få denne diagnose er ikke større blandt de vaccinerede end de piger, der ikke har fået HPV vaccinen. Heller ikke i en analyse med en længere opfølgningsperiode er der en forskel.

I en yderligere opgørelse har forskerne set på forekomsten af CFS/ME over tid. I perioden 2009 til 2014 ses en stigning i forekomsten af CFS/ME. Selv om diagnosen hyppigere stilles hos piger end hos drenge er tendensen i udviklingen helt parallelt. Dette underbygger artiklens hovedkonklusion. Såfremt vaccination mod livmoderhalskræft var forbundet med en øget risiko for CFS/ME havde man set en større stigning blandt piger end blandt drenge. Dette skyldes, at Norge i lighed med Danmark siden 2009 har tilbudt HPV vaccinen til piger og ikke drenge. Analyse af forekomst over tid omfatter over 800.000 personer hvoraf 1392 havde diagnosen CFS/ME.

Undersøgelsen er meget relevant for danske forhold. Den er baseret på analyse af et stort og robust datasæt. Dette betyder, at konklusionerne kan tages med stor statistisk sikkerhed. I perioden har Norge tilbudt den fire-valente vaccine Gardasil, som også har været den mest brugte vaccine i Danmark. Og endelig har mange af de danske piger og unge kvinder, der har oplevet mulige bivirkninger efter vaccination rapporteret symptomer, der er forenelige med kronisk træthedssyndrom CFS/ME. Dermed bør undersøgelsen styrke tilliden til vaccinen mod livmoderhalskræft.

En af årsagerne til, at man har kunnet lave denne undersøgelse i Norge er, at der er en mere ensartet registreringspraksis af CFS/ME end i Danmark. De norske forskere har ingen forklaring på, at CFS/ME stiger i perioden. Men det kan umuligt være på grund af HPV vaccinen idet stigningen også ses blandt drenge. I øvrigt steg risiko for en CFS/ME diagnose i forhold til antallet af tidligere kontakter til sygehus. Dette er på linje med dansk forskning der viser, at danske piger eller unge kvinder, der har indberettet mulige bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, har en øget sygelighed og et øget antal henvendelser end baggrundsbefolkningen - allerede inden de fik det første stik med HPV vaccinen.

Undersøgelsen HPV vaccination and risk of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: A nationwide register-based study from Norway er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Vaccine.

Læs nyheden på Folkehelseinstituttets hjemmeside.