Stort projekt skal udvikle spildevandsovervågning til brug i hele Europa

Statens Serum Institut leder et nystartet projekt, EU-WISH, der skal videreudvikle spildevandsovervågning, så det kan anvendes til at tracke sygdomme på tværs af Europa. I denne uge blev projektet skudt i gang i Athen med deltagelse af 26 europæiske lande.

Statens Serum Institut (SSI) leder et nystartet, stort EU-projekt, der har til formål at videreudvikle sygdomsovervågning ved brug af spildevand. Det er håbet, at man inden for få år, ved systematisk at undersøge prøver af spildevand, relativt nemt vil kunne måle på forekomsten af en lang række sygdomme i europæiske lande.

”Under covid-19-pandemien har mange lande brugt spildevandsovervågning til at måle på forekomsten af ny coronavirus. Det ville selvfølgelig være smart, hvis man kunne udbygge disse systemer til at omfatte mange flere infektionssygdomme. Og samtidig bruge sammenlignelige metoder på tværs af EU-landene. Og det er netop det, projektet skal forsøge at gøre.” siger Steen Ethelberg, der er sektionsleder på SSI og en af lederne af hele projektet.

Sygdomsovervågning er nødvendig for at forebygge sygdomme og for at kunne reagere hurtigt, når der er optræk til nye epidemier. Det er imidlertid svært at få et præcist og aktuelt billede af, hvilke infektioner, der stiger og falder henover EU – og det skyldes, at de enkelte landes sundhedssystemer og overvågningssystemer er meget forskellige.

”Fordelen vil være, at man vil kunne sammenligne resultaterne mellem landene og hurtigt få et overblik over, hvilke sygdomme, der er i omløb i EU-området. EU-Kommissionen ser spildevandsovervågning som et stærkt redskab i fremtiden og har derfor støttet dette store europæiske samarbejdsprojekt, som vi har valgt at kalde EU-WISH”, siger Steen Ethelberg.

EU-WISH er en forkortelse for Wastewater Integrated Surveillance for Public Health in Europe, og projektet løber i tre år. Det ledes af SSI i samarbejde med det græske folkesundhedsinstitut. Spildevandsovervågning er en ny teknologi, og der sker for tiden en hurtig teknisk udvikling. Så projektets hovedformål er at koordinere den udvikling af teknikken, der sker i de enkelte lande, og at opsamle den viden, der skabes, til fælles bedste.

”EU-WISH projektet handler meget om samarbejde mellem landene. Vi var derfor meget glade for, at vores opstartsmøde i Athen i denne uge formåede at samle kolleger fra alle 26 lande, der deltager i projektet. Og især for at se, hvor meget begejstring der var for projektet blandt deltagerne – det lover godt for det fremtidige samarbejde” siger Pikka Jokelainen, der er funktionschef på SSI og en af projektets ledere.

Man kan læse mere om EU-WISH på projektets hjemmeside.

Logo for EU-WISH

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI