Kraftig stigning i antallet af streptokok-infektioner

Der ses aktuelt en kraftig stigning i tilfælde med gruppe A-streptokokker (GAS) i Danmark, herunder også en øget forekomst af invasive tilfælde (iGAS), viser tal fra Statens Serum Institut.

Halsbetændelse, skarlagensfeber og børnesår. Flere og flere i Danmark får i øjeblikket konstateret en infektion med gruppe A-streptokokker, og stigningen har nu nået et niveau, der langt overstiger det normale for årstiden.

Samtidig er der på en måned sket en tredobling af invasive tilfælde (iGAS), der er de tilfælde, hvor streptokokker har spredt sig og forårsaget alvorlige tilstande, eksempelvis blodforgiftning. I december blev der således registreret 68 tilfælde, men tallet i november var 22.

Det viser tal, som Statens Serum Institut (SSI) har trukket fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa).

”Det er SSI’s forventning, at antallet af positive tilfælde kan fortsætte med at stige i nogen tid endnu. Normalt er der flest invasive tilfælde i månederne januar til marts, men der er også tegn på mange positive prøver i januar indtil nu”, siger afsnitsleder og afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI

Figur 1 - Incidens af ikke-invasive tilfælde af gruppe A-streptokokker. per måned 2018 - januar 2023

De fleste alvorlige tilfælde er set hos ældre personer over 65 år, men der er også et mindre antal invasive tilfælde påvist blandt børn under 5 år.

Et stigende antal dødsfald er registreret inden for 30 dage efter påvist iGAS, men det er ikke forholdsmæssigt flere end normalt. I udlandet har der været rapporteret om tilfælde blandt børn, der har haft dødelig udgang, men SSI finder ingen tegn til øget dødelighed blandt børn.

Stiger i hele Europa

Gruppe A-streptokokker er en almindelig årsag til infektioner, og forårsager hyppigst sygdomme som halsbetændelse, mellemørebetændelse, skarlagensfeber og børnesår. I visse tilfælde, og særligt hos ældre og personer med dårligt immunforsvar, kan infektionen sprede sig og forårsage alvorlige tilstande som blodforgiftning, hjernehindebetændelse og toksisk shock syndrom.

Stigningen i antallet af infektioner kommer samtidig med, at der siden december har været meldinger fra andre europæiske lande om en øget forekomst af infektioner med gruppe A-streptokokker.

At vi i Danmark – og over hele Europa – ser en så kraftig stigning netop nu, kan muligvis skyldes, at bakterien gør comeback efter at være blevet holdt nede under covid-19-restriktionerne, siger Peter Henrik Andersen fra SSI.

”Infektioner med denne type bakterie har været på et lavere niveau i den første lange del af coronapandemien. Det ser ud til, at den stigning, vi også har set for nogle andre infektioner, efter at samfundet blev åbnet op igen, nu også sker for gruppe A-streptokokker”, forklarer han.

SSI har udarbejdet en risikovurdering

SSI har på baggrund af den øgede forekomst udarbejdet en risikovurdering, hvor det vurderes, at sandsynligheden for yderligere smittespredning blandt børn er meget høj, men at konsekvensen heraf er meget lav, og at risikoen for børn ved fortsat smittespredning derfor vurderes som lav.

For ældre er sandsynligheden for smittespredning moderat, konsekvensen heraf vil være moderat, og at den samlede risiko ved fortsat smittespredning derfor vurderes som moderat.

”Det er vigtigt, at læger er opmærksomme. Det er de invasive infektioner blandt den ældre del af befolkningen, som vi er mest bekymrede for”, siger Steen Hofmann, der er fagchef under afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe hos SSI.

SSI vil fortsat følge udviklingen tæt, både i Danmark og internationalt.

SSI har udsendt nyhedsbrevet EPI-NYT med beskrivelse af situationen og med rådgivning af de relevante læger. SSI vil derudover oprette en udbrudsside, hvor data vil blive opdateret regelmæssigt.

Link til "Risikovurdering - Gruppe A streptokokker i Danmark, 2023" (pdf)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI