Covid-19-smitte skal overvåges via spildevand

Nu sætter vi gang i en intensiv overvågning af covid-19 ved at undersøge spildevand fra udvalgte rensningsanlæg over hele landet. Overvågningen af spildevandet kan være et godt redskab i den fremtidige epidemikontrol med covid-19. Prøver fra spildevandet vil afsløre, hvor meget smitte der er, i de forskellige områder i landet. Overvågningen vil løbe fra i dag og de næste fire uger, hvorefter den evalueres.

Hvorfor er spildevand interessant for covid-19 overvågningen?

Smittede med covid-19 udskiller virus med afføringen. Derfor er det muligt at undersøge spildevand for SARS-CoV-2. Overvågning ved hjælp af spildevand kan blive et vigtigt instrument i den fremtidige epidemikontrol. Det er fordi, man med blot en enkelt prøve kan få et billede af, hvor meget smitte der er i et stort område med mange beboere. Metoden kan ikke bruges til at finde ud af hvem, der er smittede. Den enkelte borger vil derfor ikke blive berørt. Metoden viser blot, at der er smitte til stede i det område, spildevandet kommer fra.

Bornholm var første skridt

I foråret blev der udført et første pilot-forsøg med spildevandsanalyser på Bornholm. Det viste, at spildevandsanalyser er mulige at bruge i en dansk sammenhæng og derfor inddrages nu 20 rensningsanlæg og pumpestationer i en større undersøgelse. De er udvalgt, så de dækker hele landet og repræsenterer forskellige slags anlæg og områder.

Formålet med projektet

”Vi glæder os til at komme i gang med at teste spildevand rundt om i landet. Vi begynder hen over sommeren med hver dag at undersøge prøver fra 20 rensningsanlæg, spredt ud over landet. Vi håber at spildevandsmålinger går hen og bliver et vigtigt redskab til på en effektiv måde at holde øje med sygdommens udbredelse” siger Steen Ethelberg, der er seniorforsker på Statens Serum Institut og en del af projektet.

I projektet fokuseres der på:

 • At opnå praktiske erfaringer med SARS-CoV-2 overvågning ved hjælp af spildevandsprøver. Fx antallet af prøver per uge, antal rensningsanlæg, der bør inkluderes, transport og analyse af prøverne.
 • Udvikle metoder til at overvåge særlige SARS CoV-2 varianter fra spildevandsprøver.
 • Undersøge, hvor god sammenhæng der er mellem mængden af virus i spildevandet og antallet af positive PCR-prøver og antigen-test fra beboerne i områderne.

Overvågningen vil løbende blive opskaleret til den bliver landsdækkende.

Hvilke rensningsanlæg og pumpestationer indgår?

Der udtages prøver fra følgende renseanlæg og pumpestationer:
 • Hillerød Renseanlæg
 • Lynetten (København)
 • Strandvængets pumpestation (Lynettens opland)
 • Kløvermarkens pumpestation (Lynettens opland)
 • Avedøre Renseanlæg (Hvidovre)
 • Vallensbæk pumpestation (Avedøres opland)
 • Ejby pumpestation (Avedøres opland)
 • Hunseby Renseanlæg (Maribo)
 • Ejby Mølle Renseanlæg (Odense)
 • Fredericia Renseanlæg
 • Kolding Renseanlæg
 • Horsens Centralrenseanlæg
 • Renseanlæg Vest (Esbjerg)
 • Renseanlæg Øst (Esbjerg)
 • Sønderborg Renseanlæg
 • Marselisborg Renseanlæg (Aarhus)
 • Egå Renseanlæg (Aarhus)
 • Thisted Renseanlæg
 • Lyngby Renseanlæg (Hjørring)
 • Skagen Renseanlæg

Resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort for hvert renseanlæg og pumpestation første gang torsdag den 8. juli og opdateret en gang ugentligt i projektperioden - National spildevandsovervågning

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI