World Antimicrobial Awareness Week 2020

Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet markerer den europæiske antibiotika-dag med det årlige DANMAP-seminar.

Antibiotika med omtanke logo

I denne uge afholder WHO den årlige World Antimicrobial Awareness Week. Målet er at øge fokus på antibiotikaresistens og korrekt brug af antibiotika blandt befolkningen, professionelle i sundhedsvæsenet og politikere.

I år har WHO rettet årets tema mod sundhedspersonale under titlen ”United to preserve antibiotics”.

DANMAP webinar

I EU markeres ugen med en europæisk antibiotika dag onsdag den 18. november.

Statens Serum Institut (SSI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) markerer også dagen med det årlige DANMAP-seminar, der på grund af corona-epidemien i år er et webinar.

Her vil SSI og DTU præsentere det danske antibiotikaforbrug og forekomsten af antibiotikaresistens i dyr og mennesker fra DANMAP 2019 rapporten.

Interessen for at deltage har været stor. Der er således allerede 220 tilmeldte til webinaret.

Læs mere

DANMAP 2019 rapporten kan downloades fra hjemmesiden.

DANMAP-rapporten 2019

ECDC The European Antibiotic Awareness Day

WHO World Antimicrobial Awareness Week

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil