Flere syge med leptospirose i 2017 og 2018

Sammenlignet med tidligere år var der i både 2017 og 2018 en stigning i antallet af patienter smittet med leptospira-bakterier, der giver en sjælden men alvorlig sygdom.

Rotte 01

Antallet af tilfælde med leptospirose i Danmark er øget de seneste år, viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut.

I 2017 og 2018 fandt man henholdsvis 23 og 19 tilfælde, hvor patienter var smittet med leptospira-bakterier. Det er en stigning i forhold til de foregående syv år, hvor der i snit var knap ti tilfælde om året.

Leptospirose er en sjælden, men i nogle tilfælde alvorlig, sygdom. Den kommer af infektion med forskellige typer af Leptospira, der findes i urin fra fx rotter og mus og kan smitte blandt andet via kontakt til forurenet ferskvand.

Stigningen var blandt andet forbundet med et mindre udbrud i forbindelse med en såkaldt swim-run-konkurrence i Danmark, men sås også blandt personer smittet under udlandsrejse.

Læs mere i EPI-NYT 4-5/2019

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil