Polio i verden er stadig en krisesituation

WHO’s krisekomité har netop besluttet, at den globale poliosituation stadig udgør en folkesundhedsmæssig krise af international betydning (PHEIC). Denne status har komitéen nu opretholdt hver 3. måned siden 2014.

Polio 01

Når man taler om poliosituationen i verden, er der både en god og en dårlig nyhed: Den gode er, at to af de tre typer af vild poliovirus er udryddet. Den dårlige nyhed er, at udbrud af såkaldt vaccinefremkaldt polio har været stigende i et større antal lande, og denne virustype har globalt været dominerende siden 2016.

”På den måde har polio i efterhånden i mange år, været snublende tæt på at være udryddet i hele verden. De seneste år har endemålet imidlertid været truet, primært på grund af fremkomst og cirkulation af særlige vaccinestammer, som kan forårsage poliolignende sygdom”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut (SSI).

Derfor har WHO’s krisekomité siden maj 2014 erklæret den internationale spredning af poliovirus for en ”folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning”. En såkaldt PHEIC. Denne status blev senest opretholdt, da krisekomitéen holdt møde den 15. juni 2022.

Læs mere om polio.

Vaccinefremkaldt polio i 31 lande

Den vaccinefremkaldte polio, er påvist med ét tilfælde af type 1 (VDPV1), og i Israel er der påvist ét tilfælde med VDPV3. Disse to lande er derfor underlagt særlige krav om vaccination (se nedenfor).

Derudover er der i 2022 påvist udbrud med VDPV2 i fire nye lande, nemlig Elfenbenskysten, Eritrea, Ghana og Togo. Dermed er der påvist VDPV2 i 12 lande i verden i løbet af 2022. I andre 17 lande er VDPV2 påvist inden for de seneste 12 måneder. I alt 29 lande er derfor omfattet af særlige anbefalinger om vaccination (se nedenfor).

I alt er der indtil den 22. juni 2022 påvist 191 tilfælde af VDPV2 mod 621 i hele 2021.

Samlet er der dermed konstateret vaccinefremkaldt polio i 31 lande i verden.

12 tilfælde af vild polio indtil nu i 2022

I 2021 blev der kun påvist seks tilfælde af den oprindelige vilde poliovirus type 1 (VPV1). De blev påvist i blot to lande i verden, som endnu aldrig har været poliofri: Afghanistan og Pakistan.

Derudover blev påvist ét tilfælde i det afrikanske land Malawi, hvor virus genetisk kunne føres tilbage til Pakistan. Det var første gang siden 2016, at der blev påvist et tilfælde af vild polio i Afrika, som ellers har været erklæret poliofrit siden 2020.

I 2022 er indtil den 22. juni påvist 11 tilfælde af vild poliovirus type 1 i henholdsvis Afghanistan og Pakistan. Derudover er påvist ét tilfælde i Mozambique. Det påviste virus kan også her føres genetisk tilbage til Pakistan.

Dermed har i alt fire lande fået påvist vild poliovirus inden for det seneste år. Disse lande er derfor lige nu omfattet af særlige krav om vaccination (se nedenfor).

Læs mere

Læs mere om polio.

Hvordan kan vaccinen føre til polio?

Poliovaccinen kan i sjældne tilfælde føre til smitte med polio. Det kan ske, når man bruger poliodråber som vaccine. Dråberne indeholder levende, men svækket poliovirus, der passerer gennem tarmen på de vaccinerede. Ved manglende hygiejne kan det så smitte videre til andre – især hvis vaccinetilslutningen ikke er høj det pågældende sted. Og undervejs – ved vedvarende cirkulation i et område - kan virus ændre sig fra svækket til aktiv igen, så dem, der smittes, desværre kan udvikle polio.

Denne form for polio-virusstammer kaldes ”vaccinederiveret poliovirus” (VDPV). De kan så findes som enten VDPV1, VDPV2 eller VDPV3. De tre typer svarer til de tre oprindelige polio vildtypevirus, som vaccinerne er lavet på baggrund af.

Danmark har ikke anvendt den levende svækkede vaccine (”poliosukker”) siden 2004

 

Bliv revaccineret inden rejsen

På grund af poliosituationen har myndighederne med afsæt i det internationale sundhedsregulativ (IHR) en række krav og anbefalinger om vaccination og revaccination mod polio, hvis man enten kommer fra et polioramt land eller rejser til et sådan land.

Vild polio eller vaccinefremkaldt polio af type 1 (VDPV1) eller 3 (VDPV3)

WHO kræver aktuelt vaccination/revaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig fire uger eller mere i Afghanistan, Pakistan, Madagaskar, Malawi, Mozambique eller Israel, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end ét år siden.

De danske myndigheder anbefaler revaccination inden afrejsen fra Danmark, hvis man rejser til et af de ovennævnte seks lande under hensyn til WHO’s kriterier. Vaccinationen bør dokumenteres skriftligt, fx i det internationale vaccinationsbevis.

Vaccinefremkaldt polio af type 2 (VDPV2)

WHO anbefaler vaccination/revaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig fire uger eller mere i Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mauretanien, Mozambique, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Togo, Uganda, Ukraine og Yemen, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end ét år siden.

De danske myndigheder anbefaler revaccination inden afrejsen fra Danmark, hvis man rejser til et af de ovennævnte 29 lande under hensyn til WHO’s kriterier. Vaccinationen bør dokumenteres skriftligt, for eksempel i det internationale vaccinationsbevis.

Øvrige lande

Ved rejser til lande som ikke længere har påvist tilfælde af vild- eller vaccinefremkaldt polio, eller hvor landet vurderes at være i risiko for re-introduktion af VPV1 eller VDPV, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio.

Dette gælder aktuelt for rejsende til følgende lande: Congo, Iran, Kina. Kenya, Mali, Sudan, Sydsudan og Tadjikistan.

Hvis man har fulgt det danske børnevaccination eller har modtaget en tilsvarende antal poliovacciner i et andet land, regnes man for fuldt vaccineret mod polio.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI