Ni nye tilfælde af blodforgiftninger på grund af antibiotikaresistente stafylokokker (MRSA)

I 2. kvartal 2022 blev der registreret ni nye tilfælde af blodforgiftning med MRSA. Der var ingen af patienterne, der døde. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

Statens Serum Institut (SSI) har opgjort antallet af blodforgiftninger (bakteriæmi) på grund af MRSA (methicillin-resistente Staphylococcus aureus) 2. kvartal 2022.

Der blev fundet ni nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Et af dem skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der blev ikke konstateret nogle dødsfald blandt de ni tilfælde.

MRSA fører sjældent til blodforgiftning og dødsfald

I alt blev der i Danmark fundet 605 blodforgiftninger med bakterien Staphylococcus aureus og 681 smittetilfælde med MRSA i 2. kvartal 2022.

Der blev dog kun konstateret ni tilfælde af blodforgiftninger med MRSA i 2. kvartal og ingen døde, hvilket viser, at det kun er i sjældne tilfælde, at smitte med MRSA fører til blodforgiftning og dødsfald.

Hvad er MRSA?

MRSA er en bakterie af typen stafylokok (gule stafylokokker). De er resistente over for de typer af antibiotika, man normalt bruger til at behandle stafylokokinfektioner.

Læs mere om MRSA og husdyr-MRSA

Sådan laves de kvartalsvise opgørelser

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på SSI opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger på grund af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

SSI’s tal er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA-tilfælde. Dertil kommer de frivillige indberetninger af Staphylococcus aureus blodforgiftninger.

Alle disse indberetninger bliver holdt sammen med oplysninger om 30 dages dødelighed (mortalitet) ud fra cpr-registret samt typebestemmelserne, der er blevet foretaget på SSI.

Tallene bliver gjort op hvert kvartal. De er derfor et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende. De kan derfor efterfølgende blive justeret.

MRSA-tilfælde og -dødsfald

Vær opmærksom på, at nedenstående tabel er en opgørelse over MRSA-tilfælde og -dødsfald for hele 1. halvår 2022. Tabellen er dermed inklusiv de ni MRSA-tilfælde med blodforgiftning fra 2. kvartal nævnt ovenfor.

Nye MRSA-tilfælde og -dødsfald, januar-juni 2022 (foreløbige tal)

  MRSA (total) Heraf med husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA   1312  369
Blodforgiftning
 20  0
Dødsfald (inden for 30 dage)  3  0

 

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-juni 2022 (foreløbige tal)

MRSA-type
Antal dødsfald 
t034/CC398  1
t1476/CC8  1
t10239/CC8  1

Bemærk, at MRSA-typen t034/CC398 er af den humane variant.

Læs mere her

Vil du vide mere?

Læs mere om overvågningen af stafylokok-blodforgiftninger i SAB årsrapporterne

Se de seneste tal for antallet af MRSA-tilfælde i ”Overvågning i tal, grafer og kort”