Opdatering af gul feber i Brasilien

Der diagnosticeres fortsat nye tilfælde af gul feber i Brasilien. Det ser ud til, at forekomsten siden uge 2 er faldende, men det er nødvendigt fortsat at monitorere forekomsten tæt for at sikre, at faldet fortsætter.

Der er pr. 15 februar 2017 rapporteret om 1.236 tilfælde, hvoraf 243 er laboratoriebekræftet.
Der er rapporteret om 197 dødsfald, heraf 82 blandt de bekræftede tilfælde, svarende til en dødelighed på 34 % blandt bekræftede tilfælde.

De bekræftede tilfælde er fra de tre stater Minas Gerais (208), Espírito Santo (31) og São Paulo (4), figur 1.

Antal gul feber-tilfælde

Herudover er der mistænkte tilfælde fra staterne Bahia (12), Espírito Santo (130), Minas Gerais (967), Rio Grande do Norte (1), São Paulo (10), og Tocantins (3).

Der er fortsat ingen krav om gul feber-vaccination ved indrejse til Brasilien, men vaccination og myggestiksprofylakse anbefales stærkt til alle rejsende til de aktuelle risikoområder.

Vaccinen kan gives fra 9-måneders-alderen. Beskyttelse indtræder 10 dage efter vaccination.

Der gives én dosis. Én vaccination giver livslang beskyttelse. Dette gælder også for personer, som tidligere er vaccineret mod gul feber.