Fire tilfælde af multiresistent tuberkulose i Danmark i år

Sygdommen kræver en langvarig og kompliceret behandling. Derfor er det vigtigt, at multiresistent TB bliver diagnosticeret så hurtigt som muligt. Det er også sket i de danske tilfælde.

MTB 01

I Danmark har der i flere årtier været cirka to multiresistente tuberkulose (TB) tilfælde årligt, men de seneste år er der set en stigning. I skrivende stund er der allerede observeret fire sandsynlige tilfælde i 2018, selvom vi kun er knap halvt gennem året.

I Danmark har der i flere årtier været cirka to multiresistente tuberkulose (TB) tilfælde årligt, men de seneste år er der set en stigning. I skrivende stund er der allerede observeret fire sandsynlige tilfælde i 2018, selvom vi kun er knap halvt gennem året.

Små tal men komplicerede tilfælde

Multiresistent TB er tuberkulosebakterier, som er resistent overfor de to vigtigste antibiotika, Isoniazid og Rifampicin, som man anvender til behandling af TB. Selvom de absolutte tal for multiresistent TB i Danmark er små, så er stigningen bekymrende, mener afdelingschef Troels Lillebæk fra Statens Serum Institut (SSI).

  • Multiresistent TB er en meget alvorlig sygdom, hvor patienten har behov for en langvarig og kompliceret behandling med mange typer af antibiotika. Den tager op til halvandet år og koster cirka en million pr. patient, når man lægger alle udgifter sammen.
  • Multiresistent TB er også forbundet med mange komplikationer og bivirkninger for den enkelte patient. Det er derfor vigtigt, at den bliver diagnosticeret så hurtigt som muligt, så man kan give den enkelte patient den rigtige behandling. Herved reducerer man forekomsten af komplikationer, og mindsker spredningen af multiresistente stammer i samfundet.

Multiresistent tuberkulose i fremtiden?

På verdensplan har de sidste årtiers stadigt flere tilfælde af multiresistent TB gjort sygdommen til en af de største globale sundhedstrusler. I Danmark er vi i stand til at helbrede de fleste multiresistente TB patienter. I resten af verden kan man til gengæld kun helbrede omkring halvdelen af de cirka 500.000 multiresistent patienter.

Derfor er der brug for nye, mere effektive og hurtigere virkende, medikamenter og behandlingsprincipper. Især er der behov for at afkorte den nuværende meget lange behandlingslængde på cirka halvandet år.

  • Derfor er det glædeligt, at der de seneste år er udviklet flere nye lovende medikamenter efter årtiers stilstand på området. På verdensplan er der allerede flere forsøg i gang, hvor man anvender en kortere behandling.

”Jeg tror vi indenfor en kort årrække vil opleve flere markante forbedringer i TB-behandlingen, nok først og fremmest i vores del af verden, hvor vi har ressourcer til at købe den nyeste medicin. Desværre forekommer en stor del af de multiresistente tilfælde i dele af verden, hvor man har begrænsede ressourcer. Især i Østeuropa, det sydlige Afrika og visse dele af Sydøstasien”
Troels Lillebæk

Hurtigere påvisning af resistens i Danmark

For godt et år siden indførte Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på SSSI et nyt diagnostisk flow. Det sikrer, at der tidligt i sygdomsforløbet foretages en hurtig resistensbestemmelse. Der er tale om en såkaldt "genotypisk resistensbestemmelse" ved hjælp af forskellige PCR/DNA-baserede metoder. Herved opdages Isoniazid og Rifampicin resistens væsentligt hurtigere end før, hvor man oftest skulle vente på den langsomme dyrkning af bakterierne.

Alle de fire nye multiresistente tilfælde blev således opdaget i løbet af få dage efter, at SSI modtog prøverne. Tidligere tog det typisk 3-6 uger.

Troels Lillebæk

Kontakt

Troels Lillebæk, professor, afdelingschef, Tuberkulose og Mykobakterier
T. 32683704 @. tll@ssi.dk Se profil