Flere udbrud med Campylobacter end forventet – og flere syge når det regner

En ny opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at Campylobacter fortsat er den bakterie, der oftest giver tarminfektioner i Danmark. I 2019 blev der registreret flere infektioner med Campylobacter end nogensinde tidligere.

Campylobacter 01

Campylobacter er stadig den bakterie, der oftest giver mave-tarm-infektion i Danmark såvel som i resten af den vestlige verden. En ny opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at antallet af patienter er i stigning. I 2019 blev der diagnosticeret flere end 5.300 patienter i Danmark. Det er flere end nogensinde tidligere registreret. Der er derfor blevet lavet flere analyser for bedre at forstå campylobacterbakteriernes måde at smitte på.

Mange udbrud

Som noget nyt blev der i 2019 løbende indsamlet campylobacterbakterier, fra en stikprøve af de danske patienter, som blev analyseret med genomsekventering. Herved kunne man se, at der optrådte mange små og et enkelt usædvanligt stort udbrud, som ellers ikke var blevet erkendt. Disse udbrud skyldtes overvejende danskproduceret kyllingekød.

”Hidtil har man antaget, at Campylobacter kun meget sjældent fører til sygdomsudbrud. Men vores resultater viser, at der forekommer mange udbrud af Campylobacter i den danske befolkning – og at disse i overvejende grad skyldes fødevarer”, siger sektionsleder Eva Møller Nielsen, der leder SSI’s indsats med at genomsekventere Campylobacter.

Flere syge, når det har regnet

Campylobacter smitter imidlertid ikke kun via maden. Bakterien smitter også fra det udendørs miljø gennem kontakt med jord, vand, sand og dyr. Det kunne man blandt andet se i et andet studie, hvor oplysninger om, hvor og hvornår patienterne var blevet syge, blev sammenholdt med vejrdata. Dette blev gjort over en årrække både for Danmark og for de øvrige skandinaviske lande. Resultaterne viste blandt andet, at der var flere der blev syge, når der for nylig havde optrådt kraftige regnvejr. Det betyder så også, at der må forventes flere patienter i de kommende år, hvis klimaforandringer som forudsagt vil lede til mere regn og flere kraftige regnvejrshændelser.

”Der ser ud til at klimaændringerne vil betyde, at højsæsonen for smitte med Campylobacter kan række ud over sommermånederne, og at flere i det hele taget vil blive ramt af infektionerne i de kommende år. Analyser som disse kan bruges til at forberede os på, hvad klimaforandringer vil komme til at betyde for antallet af mave-tarm-infektioner i fremtiden” siger seniorforsker Katrin Kuhn fra SSI, der har analyseret klimadata og infektionsdata i Norden.

Læs mere

Læs mere om de to studier og antallet af campylobactertilfælde i 2018 og 2019 i EPI-NYT 6/2020.

Se overvågningsdata for Campylobacter i Danmark.

 

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil