Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet

Beskrivelse af ændret definition for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet

Hospital 01

Fra den 17. juni 2020 bliver beregningerne for COVID-19-relaterede indlæggelser, som bruges til beregning af sengekapacitet i sundhedsvæsenet, opdateret. Dette har ikke betydning for de beregninger, man bruger i prognoserne til eksempelvis beregninger for kontakttallet (tidligere smittetrykket).

To daglige indberetninger

To gange om dagen indberetter regionerne aggregerede tal for antallet af patienter, der er indlagt på hospitalet. Heraf hvor mange der er indlagt på intensiv med og uden respirator. Derudover indberetter regionerne på personniveau alle patienter, som på et tidspunkt er blevet diagnosticeret med COVID-19 eller som er under observation for COVID-19. Disse data kobles med data fra den danske Mikrobiologidatabase (MiBa) for at identificere bekræftede COVID-19 tilfælde.

Beregningerne bruges til at følge belastningen i sundhedsvæsenet og udgør derudover en vigtig datakilde i opgørelserne for ny-indlagte patienter med COVID-19.

Sådan lyder den nye definition

Fremover vil COVID-19-relaterede indlæggelser defineres som indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter, at man får taget den første positive prøve. Genindlæggelser, der sker mere end 14 dage efter, man får taget den første positive prøve, regnes derfor ikke med.

Tidsperioden på 14 dage bruges allerede i opgørelserne for ny-indlagte COVID-19 patienter. Den vil nu også blive anvendt i kapacitetsberegningerne.

Det er blevet undersøgt, om 14 dage stadig er den rigtige periode på dette tidspunkt, hvor testaktiviteten er højere, og folk muligvis bliver testet tidligt i sygdomsforløbet. Ud fra denne evaluering vurderes det fortsat at være den rigtige periode.

Ny grænse ved 90 dage

Ud over dette opdateres definitionen sådan, at en indlæggelse nu afgrænses ved 90 dage efter den dag, man får taget den første positive prøve. Hvis en patient stadig er indlagt efter de 90 dage, antages det, at dette ikke er på grund af COVID-19.

Dette gælder både for intensivafdelinger og almindelige afdelinger.

Færre indlagte

Opdateringen betyder en reducering i antallet af aktuelt indlagte COVID-19 patienter på 12 indlagte (d. 10. juni 2020), se figur 1A. Qua det højere antal indlagte i Region Hovedstaden ses den største reducering her, se figur 1B. Den nye definition vil blive beregnet med tilbagevirkende kraft, så at tidsserier vil være konsistente.

Fakta om den nye definition

  • Opdateringen af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser består af to nye statistiske grænseværdier. Det sker for at tage højde for, at folk også kan være indlagt for noget andet.
  • For det første Fremover vil COVID-19-relaterede indlæggelser nu blive defineret som indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter, at man får taget den første positive prøve. Uden grænsen på 14 dage risikerer man, at nogen for eksempel kan være testet positiv i marts og indlagt efter ulykke i juni.
  • For det andet ændres definitionen sådan, at en indlæggelse nu afgrænses i den anden ende ved 90 dage efter den dag, man får taget den første positive prøve.  Det sker for at fjerne personer, som fortsat er indlagt i længere tid for eksempel for en kronisk sygdom, og ikke længere for COVID-19. 

 

Figur 1A

'Figur 1B

Figur 1C

Figur 1D

Figur 1E

Figur 1F