Difteri blandt Rohingya-flygtninge i Bangladesh

WHO har den 13. december 2017 beskrevet et udbrud af difteri i Bangladesh.

Fra den 3. til den 12. december 2017 er der rapporteret om 804 mistænkte tilfælde af difteri inklusiv 15 dødsfald blandt Rohingya-flygtninge i en stor flygtningelejr ved Cox’s Bazar i det sydøstlige Bangladesh, figur 1. Første tilfælde blev rapporteret den 10. november 2017 af Læger den grænser (MSF).

Antal difteritilfælde blandt Rohingya-flygtninge i Cox’s Bazar, Bangladesh

73 % af de mistænkte tilfælde er blandt børn yngre end 15 år og 60 % hos piger/kvinder. Fjorten ud af 15 dødsfald har været blandt børn under 15 år. Der er ikke rapporteret om tilfælde blandt den lokale befolkning.

Siden august 2017 har mere end 646.000 personer fra Myanmar boet i tætbefolkede flygtningelejre med dårlig adgang til rent vand, toiletforhold og sundhedsydelser. Sundhedsmyndighederne har, med støtte fra WHO, etableret sundhedscentre til den fordrevne befolkning, samt igangsat vaccination.

Det aktuelle udbrud tyder på en dårlig vaccinationsdækning hos den fordrevne befolkningsgruppe. Vaccinationsdækning for difteri er høj for befolkningen i Bangladesh. Smitte til den lokale befolkning er mulig, men WHO vurderer, at smitterisiko til befolkning i Bangladesh kun er lav til moderat.

Difteri er en bakterie, som overføres via dråbesmitte ved tæt kontakt til en smitsom person (syg eller rask bærer af bakterien). Det sker gennem hoste, nys og sjældent via kontakt til spyt eller sårsekreter. Inkubationstiden, dvs. tiden fra man bliver smittet, til man får symptomer, er 2-5 dage. Smitteperioden er normalt under 2 uger, sjældent op til 4 uger. Smitten afbrydes effektivt ved behandling med antibiotika.

Difteri kan forårsage infektion i næsesvælget, hvilket kan medføre vejrtrækningsbesvær og død. Difteri er dødelig i 5-10 % af tilfældene, med en højere dødelighed hos små børn.

Behandling omfatter difteri-antitoxin og antibiotika samt understøttende foranstaltninger til behandling af luftvejsobstruktion i tilfælde af luftvejsdifteri.

Den primære forebyggelse er via vaccination. I det danske børnevaccinationsprogram vaccineres mod difteri i 3-, 5- og 12-måneders-alderen (Di-Te-Ki-Pol-Hib). Der gives desuden en diTe-booster i 5-års-alderen. Beskyttelse mod difteri efter disse fire vaccinationer anses at vare i mindst 10 år. Herefter anbefales revaccination hvert 10. år.

Ved rejser til Bangladesh anbefales at være opdateret med difterivaccination.