Ny udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer er udkommet

NIR for det præ-, per- og postoperative område ligger til fri download!

Dette er 2. udgave af NIR for det præ-, per- og postoperative område udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut.

Forside NIR Operativt

Denne nationale infektionshygiejniske retningslinje (NIR) henvender sig til sundhedsfagligt personale på hospitaler, operations-, og anæstesipersonale, de lokale infektionshygiejniske enheder, øvrige infektionshygiejniske eksperter og sundhedspersonale, der arbejder med infektionshygiejniske problemstillinger.

De anførte anbefalinger er rettet til organisationer som primært har til formål at udføre invasive indgreb.

NIR for det præ-, per- og postoperative område er udarbejdet på baggrund af den internationale litteratur og eksisterende nationale og internationale guidelines på det infektionshygiejniske område.

Denne NIR adskiller sig fra tidligere anbefalinger vedrørende peroperative infektionsprofylakse ved også at inddrage det præ- og postoperative forløb.

NIR for det præ-, per- og postoperative område ligger til fri download og er frit tilgængelig og direkte anvendelig for alle interesserede. 

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt