Statens Serum Institut lancerer et nyt covid-19 vaccinations-dashboard

Det nye dashboard lanceres i dag. Her vises en række covid-19 vaccinationsopgørelser på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Billede af vaccinationsdashboard

Statens Serum Institut (SSI) lancerer i dag et nyt covid-19 vaccinations-dashboard. Her kan man fremover finde vaccinedata på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Det drejer sig blandt andet om opgørelser over påbegyndte vaccinationer, færdigvaccinerede, køns- og aldersfordelingen samt vaccinetyper.

Download selv tallene

Man finder det nye vaccinations-dashboard på SSI’s hjemmeside.

Som noget nyt, kan man også downloade tallene bag dashboardet, hvis man selv har lyst til at lege med dem.

Den eksisterende pdf om vaccinationstilslutning, vil fortsat blive publiceret som en tillægsrapport til vaccinations-dashboardet. Der arbejdes på at få al information fra pdf’en over på dashboardet.

Interaktive muligheder

Med det nye vaccinations-dashboard er det muligt at finde relevant information om antallet og andelen af påbegyndte vaccinerede og færdigvaccinerede lige fra nationalt niveau til kommunalt niveau.

Det vil sige, at hvis man er interesseret i at finde vaccinationsopgørelser for en bestemt kommune, så er der rig mulighed for det.

Alle relevante figurer og nøgletal er således interaktive med valgt region eller kommune. De interaktive valgmuligheder er afgrænset, så man ikke kommer i konflikt med GDPR-regler.

Glæden ved genkendelighed

Vaccinations-dashboardet er bygget op på samme måde som de eksisterende covid-19-dashboards. Det vil sige:

Øverst ses en bjælke med nøgletal. Her bliver man både præsenteret for nøgletallene siden seneste opdatering og det samlede antal (siden 27. december, 2020).

I venstre side af dashboardet bliver man præsenteret for en liste med alle kommuner eller regioner.

Midt på siden ses et danmarkskort. På kortet er der med farver anvist andelen af påbegyndt vaccinerede og andelen af færdigvaccinerede fordelt på enten kommuner eller regioner.

I højre side præsenteres en række diagrammer på nationalt niveau. Størstedelen af diagrammerne er interaktive og der kan vælges kommune eller region. Det gælder den daglige udvikling samt alders- og kønsfordeling.

Som noget nyt, kan man øverst i højre hjørne. se et cirkeldiagram. Dette diagram viser andelen af påbegyndte vaccinationer og færdigvaccinerede i af befolkningen, samt fordelingen af vaccinetyper.

Læs mere

For at læse mere om de forskellige opgørelser findes der en ”informationstekst” længst til venstre i de øverste faner.
Informationen på vaccinations-dashboardet henvender sig bredt til borgere og journalister samt sundhedsmyndigheder.