Stort sygdomsudbrud med E. coli skyldes formentligt forårsløg i spiseklar kålsalat

Statens Serum Institut (SSI) har set en stigning i antal registrerede syge på grund af en særlig Escherichia coli (EIEC) i Danmark siden den 23. november 2021. Efterforskningen viser, at smittekilden sandsynligvis er forårsløg brugt i spiseklare kålsalater, som er solgt i tre forskellige detailkæder.

Siden midten af december har SSI i samarbejde med Fødevarestyrelsen, DTU Fødevareinstituttet og de kliniske mikrobiologiske afdelinger på landets sygehuse efterforsket sygdomsudbruddet. Fra den 23. november til den 17. december 2021 er der registreret 68 smittede; 43 kvinder og 25 mænd i alderen 1-91 år, og 20 personer har været indlagt på hospitalet. De syge bor i hele landet, bortset fra region Nordjylland.

”Dette sygdomsudbrud er usædvanligt og omfattende med 68 tilfælde på tre uger. EIEC er en bakterie, der normalt rammer rejsende, der har været i lande uden for Europa. Da vi så en pludselig stigning af EIEC smittede i Danmark, var vi klar over, at der måtte være tale om smitte via en fødevare”
Epidemiolog Luise Müller fra SSI

Spiseklar kålsalat med forårsløg

Interviews af patienter har vist, at flere havde spist færdige kålsalater, og undersøgelser af indkøbsdata viste, at kålsalaterne var købt i perioden fra den 15. til 30. november. Yderligere efterforskning og tilbagesporing er stadig i gang for at afdække, hvordan salaterne er blevet forurenet med coli-bakterien. Foreløbigt tyder det på, at forureningen er sket hos en underleverandør i udlandet.

Salaterne har været solgt i bl.a. REMA1000, COOP og Meny butikker. De har en kort holdbarhed på seks dage, og der er derfor ikke en aktuel risiko ved de kålsalater, der står på hylderne nu.

Smitter gennem maden

EIEC er en tarmbakterie, der ligesom salmonella og campylobacter typisk smitter gennem maden. Symptomer på en EIEC-infektion er akut maveinfektion med diarré, almen utilpashed, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen går oftest over af sig selv. Svære infektioner kan vise sig som dysenteri (det vil sige afføring med blod, slim og pus, feber og påvirket almentilstand).

Hvad skal du gøre, hvis du har spist den pågældende kålsalat?

Hvis man ikke har haft symptomer på en EIEC-infektion, eller hvis man har haft symptomer, som er gået over af sig selv, skal man ikke foretage sig noget. Ved vedvarende symptomer eller tvivlsspørgsmål kan man kontakte sin egen læge.

Læs mere

Læs mere om E. coli infektion
Læs mere om EIEC udbruddet 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI