Statens Serum Instituts fremtidige rammer sikret

I den økonomiaftale, regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 slås det fast, at der skal opretholdes et stærkt nationalt infektionsberedskab på SSI.

Efter salget af SSI's vaccineproduktion er der i pressen stillet spørgsmål ved de fremtidige rammer for SSI, herunder spekulationer om SSI helt skal opsplittes og lukkes.

Faktum er imidlertid, at det i den økonomiaftale, regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 slås fast, at der skal opretholdes et stærkt nationalt infektionsberedskab på SSI, bl.a. overfor nye infektionstrusler og risici for direkte smitteudbrud. Som en del af det nationale infektionsberedskab indgår også den digitale overvågning, og at SSI fortsat skal udføre de diagnostiske analyser, der er kritiske for infektionsberedskabet. Til varetagelse af de diagnostiske analyser overføres der permanent 151,1 mio. kr. til SSI fra regionerne.

”Efter en lang proces i forbindelse med salg af SSI's forretningsmæssige aktiviteter og usikkerhed om arbejdsdelingen med regionerne på det diagnostiske område, er jeg glad for, at der med aftalen nu er skabt ro om instituttet”